Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
27.06.2016
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
17.06.2016
Zmiana nazwy katalogu XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 148 - 151) w menu przedmiotowym (nowa nazwa XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 147 - 151))
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2016 rok Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 148 - 151) do katalogu 2016 rok w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesje w dniu 28 czerwca 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
06.06.2016
Dodanie podkatalogu Czerwiec do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
24.05.2016
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesję w dniu 31 maja 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
20.05.2016
Zmiana nazwy katalogu Kwiecień w menu przedmiotowym (nowa nazwa Kwiecień ( 71 - 96 ))
13.05.2016
Przywrócenie podkatalogu Rok 2010 w menu przedmiotowym
Przywrócenie podkatalogu Rok 2011 w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 27.08.2015 do 02.09.2015
 
02.09.2015
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 195 /2015 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 02 września 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 228/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania rzeczoznawców w celu umieszczenia ich na liście rzeczoznawców prowadzonej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Polna-Gajowa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 194/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 02.09.2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 183-2015.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 183-2015.xml"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 183-2015.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 183-2015.xml"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zalacznik1.doc"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 183-2015.pdf
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 185/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2015 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
01.09.2015
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 193/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 01 września 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 192/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 01 września 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 191/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 01 września 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 190/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 01 września 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 189/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 września 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach ds. referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 189/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 września 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach ds. referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XI/78/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XI/77/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XI/76/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XI/75/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy - terenu przy ulicy Warszawskiej w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XI/74/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XI/73/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań - terenu przy ulicy Mickiewicza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XI/72/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XI/71/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XI/69/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XI/68/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XI/67/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie: zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie: wystąpienia Gminy Miejskiej Lubań ze Stowarzyszenia Czytelników Arno Schmidta z siedzibą we Frankfurcie n/Menem (Gesselschaft der Arno Schmidt Leser e.V Sitz Frankfurt an der Main, reg.8685).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XI/65/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XII/64/2015 Rady Miasta Lubań z dniia 25 siierpniia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr X / 10 / 2015 sesji Rady Miasta Lubań odbytej w dniu 14 lipca 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr IX / 9 / 2015 sesji Rady Miasta Lubań odbytej w dniu 30 czerwca 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
31.08.2015
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania Gminy Miejskiej Lubań za IV kwartał 2014 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania Gminy Miejskiej Lubań za IV kwartał 2014 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "RZiS.pdf"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania Gminy Miejskiej Lubań za IV kwartał 2014 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania Gminy Miejskiej Lubań za II kwartał 2015 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania Gminy Miejskiej Lubań za II kwartał 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rb-28S korekta 1"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 186/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 31.08.2015 w sprawie: powołania komisji przetargowej - Bankowa 6
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
28.08.2015
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 184 /2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
27.08.2015
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż lokalu ul. Lwówecka 4 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy MOSiR "SKORPIONY" Lubań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia