Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
22.07.2015
Zmiana nazwy katalogu Czerwiec 2015 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Czerwiec 2015 ( 115 - 136 ))
14.07.2015
Dodanie podkatalogu X Sesja z dnia 14 lipca 2015 r. do katalogu 2015 rok w menu przedmiotowym
10.07.2015
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesję w dniu 14 lipca 2015 do katalogu Rok 2015 w menu przedmiotowym
07.07.2015
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2015 rok Menu przedmiotowego
06.07.2015
Dodanie podkatalogu IX Sesja z dnia 30 czerwca 2015 r. do katalogu 2015 rok w menu przedmiotowym
01.07.2015
Dodanie podkatalogu Lipiec do katalogu Rok 2015 w menu przedmiotowym
26.06.2015
Zmiana nazwy katalogu Referendum Krajowe w menu przedmiotowym (nowa nazwa Referendum Ogólnokrajowe)
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Referendum Krajowe do menu przedmiotowego
23.06.2015
Zmiana nazwy katalogu Maj 2015 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Maj 2015 ( 98 - 114 ))

«      ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 09.06.2016 do 15.06.2016
 
15.06.2016
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 136/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu/dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 136/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu/dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 134/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 14.06.2016 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 14.06.2016 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 129/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 czerwca 2016 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 14.06.2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Rzemieślniczej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 17/3 AM 18 Obręb I w drugim przetargu ustnym nieograniczonym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 135/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargiwej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 134/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 14.06.2016 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 14.06.2016 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 129/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 czerwca 2016 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 14.06.2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Rzemieślniczej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 17/3 AM 18 Obręb I w drugim przetargu ustnym nieograniczonym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 135/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargiwej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
14.06.2016
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na ,,KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE 5 LAT KALENDARZOWYCH, TJ. OD 12 LIPCA 2016 ROKU DO 11 LIPCA 2021 ROKU”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 131/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej ZARZĄDZENIEM NR 108/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23 maja 2016 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
13.06.2016
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kireownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Warszawskiej 15A
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 130/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 130/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
10.06.2016
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Warszawskiej 15A
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oferta złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 - Wniosek o wydanie duplikatu
decyzji o wykresleniu z ewidencji działalnosci gospodarczej.pdf"
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 - Wniosek o wydanie zezwolenia,
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w miejscu sprzedaży).pdf"
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 - Wniosek o wydanie zezwolenia,
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (poza miejscem
sprzedaży).pdf"
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 - Wniosek o wydanie zezwolenia na
wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów
alkoholowych.pdf"
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 5 - Wniosek o wydanie jednorazowego
zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf"
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 - Wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego
działalność polega na organizacji przyjęć.pdf"
 
09.06.2016
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 106/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 maja 2016 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 197/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzęddzie Miasta druków
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 08.06.2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik Nr 27-Wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego
działalność polega na organizacji przyjęć.pdf
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik Nr 22-Wniosek o wydanie zezwolenia na
wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów
alkoholowych.pdf
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik Nr 18-Wniosek o wydanie zezwolenia,
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (poza miejscem
sprzedaży).pdf
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik Nr 17-Wniosek o wydanie zezwolenia,
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w miejscu sprzedaży).pdf
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik Nr 15-Wniosek o wydanie duplikatu
decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.pdf
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia