Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
27.06.2016
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
17.06.2016
Zmiana nazwy katalogu XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 148 - 151) w menu przedmiotowym (nowa nazwa XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 147 - 151))
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2016 rok Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 148 - 151) do katalogu 2016 rok w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesje w dniu 28 czerwca 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
06.06.2016
Dodanie podkatalogu Czerwiec do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
24.05.2016
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesję w dniu 31 maja 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
20.05.2016
Zmiana nazwy katalogu Kwiecień w menu przedmiotowym (nowa nazwa Kwiecień ( 71 - 96 ))
13.05.2016
Przywrócenie podkatalogu Rok 2010 w menu przedmiotowym
Przywrócenie podkatalogu Rok 2011 w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 11.11.2015 do 17.11.2015
 
17.11.2015
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 268/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po odbyciu służby przygotowawczej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 267/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po odbyciu służby przygotowawczej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydziały Urzędu, zakres kompetencji
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Budżet Miasta Lubań na 2015 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Budżet Miasta Lubań na 2015 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydziały Urzędu, zakres kompetencji
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Budżet Miasta Lubań na 2015 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016-2028
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016-2028
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała WPF.pdf" na "Projekt Uchwały
WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 228/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05.10.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia drogowqego w Lubaniu przy ul. Agatowej.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Budżet Miasta Lubań na 2015 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
16.11.2015
Dotyczy dokumentu: Wykaz zgromadzeń publicznych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykaz zgromadzeń publicznych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 227/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 246/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Deklaracje-nieruchomości zamieszkane
edytowalny.pdf"
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Deklaracje-nieruchomości
niezamieszkane-edytowalny.pdf"
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "uchwała XIII-92-2015 metoda ustalenia opłaty.pdf"
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "uchwała XIII-94-2015 termin płatności.pdf"
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uchwała XLVII-340-2014 metoda opłaty.pdf
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Deklaracje-nieruchomości zamieszkane.pdf
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Deklaracje-nieruchomości niezamieszkane.pdf
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Teresy Zembik - na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki i Usług Komunalnych Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubaniu zadań własnych Gminy Miejskiej Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubań i zagospodarowania tych odpadów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/99/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 27 października 2015r. w sprawie: określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr LVII/406/2014 Rady Miasta lubań z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia wzorów informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/95/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: TERMINY POSIEDZEŃ Komisji Rady Miasta Lubań w miesiącu listopadzie 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat o XIV Sesji Rady Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE Nr 238/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego d/s obsługi informatycznej podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. oraz operatorów obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:Przebudowa drogi gminnej-ul.Łączna w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
13.11.2015
Dotyczy dokumentu: Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016-2028
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROJEKT BUDŻETU MIASTA LUBAŃ NA 2016 ROK
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 265/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016- 2028
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 264/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubań na rok 2016
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 266/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 263/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 262/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
12.11.2015
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Bankowej 6
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem murowanym położonym w Lubaniu przy ul. Juliusza Słowackiego na części działki nr 58/31 AM14 Obręb I
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 260/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej - lokal L1 ul. Lwówecka 4 II przetarg
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: WYKAZ PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEJSCU SPRZEDAŻY I POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 261/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie oddania w uzyczenie na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. nieruchomości położonej w Lubaniu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia