Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
01.09.2015
Dodanie podkatalogu Wrzesień do katalogu Rok 2015 w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu XI Sesja z dnia 25 sierpnia 2015 r. do katalogu 2015 rok w menu przedmiotowym
20.08.2015
Dodanie podkatalogu 2015 rok do katalogu Rejestr umów w menu przedmiotowym
06.08.2015
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Dodanie podkatalogu 2014 rok do katalogu Rejestr umów w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Rejestr umów do katalogu Zamówienia publiczne - Przetargi w menu przedmiotowym
04.08.2015
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesję w dniu 25 sierpnia 2015 r. do katalogu Rok 2015 w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Sierpień do katalogu Rok 2015 w menu przedmiotowym
31.07.2015
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wybory Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Wybory parlamentarne 2015 do katalogu Wybory w menu przedmiotowym

«      ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 21.01.2016 do 27.01.2016
 
27.01.2016
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/120/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana ...................... na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XV/120/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22
grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana
...................... na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubaniu"
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/120/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana ...................... na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/120/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana ...................... na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik UCHWAŁA NR XV/120/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Roberta
Leżańskiego na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubaniu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/ 121/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani ................ na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XV/ 121/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani ................
na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu"
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/ 121/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani ................ na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/ 121/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani ................ na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik UCHWAŁA NR XV/ 121/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Teresy Zembik -
na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/ 121/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani ................ na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XVII/125/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr XVI / 16 / 2015 sesji Rady Miasta Lubań odbytej w dniu 29 grudnia 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr XV / 15 / 2015 sesji Rady Miasta Lubań odbytej w dniu 22 grudnia 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE Nr 5 /2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 08 .01.2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 226/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14.12.2012 r. dot. wprowadzenia Instrukcji w sprawie zabezpieczenia budynków Urzędu Miasta Lubań i gospodarowania kluczami.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 14/ 2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie : powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po odbyciu służby przygotowawczej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 13/ 2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie : powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po odbyciu służby przygotowawczej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
26.01.2016
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym pomieszczeniem gospodarczym połozonej w Lubaniu przy ul. Słowackiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Bankowa 6
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/ 121/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani ................ na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Rynek 12
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 24
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Petycje złożone w 2015 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Petycje złożone w 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na petycję w sprawie publikacji rejestru
umów"
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Lubań przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych za rok 2015.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
25.01.2016
Dotyczy dokumentu: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2016 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Roczny program współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat Przewodniczącego Rady Miasta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
22.01.2016
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu położonej przy ul. Lwóweckiej 4
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu - działka zabudowana ul. Bankowa 6
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Kopernika 5
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej 14
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu - działka Fabryczna Osiedle-Jagiellońska
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem położonej w Lubaniu przy ul. Leśnej 29
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu położonej przy ul. Lwóweckiej 4
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Leśnej 38b
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Bankowej 6
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Łąkowej 9
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej - ul. Wyspowej w Lubaniu"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań za okres od 15.12.2015 roku do 15.01.2016 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
21.01.2016
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia