Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
22.07.2015
Zmiana nazwy katalogu Czerwiec 2015 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Czerwiec 2015 ( 115 - 136 ))
14.07.2015
Dodanie podkatalogu X Sesja z dnia 14 lipca 2015 r. do katalogu 2015 rok w menu przedmiotowym
10.07.2015
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesję w dniu 14 lipca 2015 do katalogu Rok 2015 w menu przedmiotowym
07.07.2015
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2015 rok Menu przedmiotowego
06.07.2015
Dodanie podkatalogu IX Sesja z dnia 30 czerwca 2015 r. do katalogu 2015 rok w menu przedmiotowym
01.07.2015
Dodanie podkatalogu Lipiec do katalogu Rok 2015 w menu przedmiotowym
26.06.2015
Zmiana nazwy katalogu Referendum Krajowe w menu przedmiotowym (nowa nazwa Referendum Ogólnokrajowe)
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Referendum Krajowe do menu przedmiotowego
23.06.2015
Zmiana nazwy katalogu Maj 2015 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Maj 2015 ( 98 - 114 ))

«      ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 27.01.2016 do 02.02.2016
 
02.02.2016
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
01.02.2016
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "W N I O S E K o odtworzenie – ustalenie –
wpisanie* do polskich ksiąg treści aktu urodzen"
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "W N I O S E K o odtworzenie – ustalenie –
wpisanie* do polskich ksiąg treści aktu małżeństwa"
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "W N I O S E K o odtworzenie – ustalenie –
wpisanie* do polskich ksiąg treści aktu zgonu"
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "WNIOSEK o sprostowanie błędu pisarski"
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego"
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności do
zawarcia związku małżeńskiego za granicą "
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 29.01.2016 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 22/2016"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 29.01.2016 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 22/2016
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przyjęcia zgłoszenia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Udostępnienie danych osobowych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zgłoszenie urodzenia dziecka
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zgłoszenie zgonu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydanie odpisów z akt stanu cywilnego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sprostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego oraz uzupełnianie ich treści
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. sprawdzenia i weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26.01.2016 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Bankowej 6
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
29.01.2016
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do zarządzenia nr 23 - ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Ogłoszenie konkursu ofert - turystyka i
krajoznawstwo
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie konkursu - Turystyka i
krajoznawstwo.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Ogłoszenie o konkursie ofert
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 29.01.2016 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za IV kwartał 2015 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finasach publicznych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani B.W. na Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani B.W. na Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30
czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani B.W. na Kierownika
Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu"
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani B.W. na Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani B.W. na Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Bożeny
Waniewskiej na Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w
Lubaniu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/59/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.K. na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/59/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.K. na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UCHWAŁA NR IX/59/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30
czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.K. na
postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu"
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/59/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.K. na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/59/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.K. na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik UCHWAŁA NR IX/59/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Marii Kuzia - na
postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana B.Ch. na niepodejmowanie działań przez Burmistrza Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana B.Ch. na niepodejmowanie działań przez Burmistrza Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30
czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana B.Ch. na
niepodejmowanie działań przez Burmistrza Miasta Lubań"
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana B.Ch. na niepodejmowanie działań przez Burmistrza Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana B.Ch. na niepodejmowanie działań przez Burmistrza Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Bogdana
Chodowskiego na niepodejmowanie działań przez Burmistrza Miasta Lubań
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IV/ 15 /2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana K. Ś. na działania Burmistrza Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IV/ 15 /2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana K. Ś. na działania Burmistrza Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UCHWAŁA NR IV/ 15 /2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
27 stycznia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana K. Ś. na
działania Burmistrza Miasta Lubań"
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IV/ 15 /2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana K. Ś. na działania Burmistrza Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IV/ 15 /2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana K. Ś. na działania Burmistrza Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik UCHWAŁA NR IV/ 15 /2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
27 stycznia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Kazimierza
Ślężak na działania Burmistrza Miasta Lubań
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IV/ 15 /2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana K. Ś. na działania Burmistrza Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr I/12/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta Lubań nr XVI/123/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016-2028 oraz nr XVI/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa na rok 2016.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr I/10/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Lubań przedstawionego w uchwale Rady Miasta Lubań nr XVI/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa na rok 2016.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XII/ 87/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.M. na działania Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XII/ 87/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.M. na działania Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XII/ 87/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.M. na
działania Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu."
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XII/ 87/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.M. na działania Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XII/ 87/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.M. na działania Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik UCHWAŁA NR XII/ 87/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Małgorzaty
Miętek na działania Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w
Lubaniu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XII/ 88/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Magdaleny Tomaszewicz na działania Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XII/ 88/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Magdaleny Tomaszewicz na działania Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XII/ 88/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.T. na
działania Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w
Lubaniu"
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XII/ 88/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Magdaleny Tomaszewicz na działania Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XII/ 88/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Magdaleny Tomaszewicz na działania Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik UCHWAŁA NR XII/ 88/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Magdaleny
Tomaszewicz na działania Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot
Mieszkaniowych w Lubaniu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Gajowej 4
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
28.01.2016
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 12 stycznia 2016 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Rynek 12
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Rynek 12
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogloszenie o I przetargu (Rynek 12 m 2).pdf"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Rynek 12
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 24
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 24
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogloszenie o I przetargu.doc"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Rynek 12
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Rynek 12
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Ogloszenie o I przetargu (Rynek 12 m 2).pdf
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 24
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 24
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Ogloszenie o I przetargu (A. Krajowej 24 m 12).pdf
 
27.01.2016
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/120/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana ...................... na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XV/120/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22
grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana
...................... na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubaniu"
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/120/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana ...................... na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/120/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana ...................... na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik UCHWAŁA NR XV/120/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Roberta
Leżańskiego na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubaniu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/ 121/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani ................ na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XV/ 121/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani ................
na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu"
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/ 121/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani ................ na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/ 121/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani ................ na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik UCHWAŁA NR XV/ 121/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Teresy Zembik -
na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/ 121/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani ................ na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XVII/125/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr XVI / 16 / 2015 sesji Rady Miasta Lubań odbytej w dniu 29 grudnia 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr XV / 15 / 2015 sesji Rady Miasta Lubań odbytej w dniu 22 grudnia 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE Nr 5 /2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 08 .01.2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 226/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14.12.2012 r. dot. wprowadzenia Instrukcji w sprawie zabezpieczenia budynków Urzędu Miasta Lubań i gospodarowania kluczami.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 14/ 2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie : powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po odbyciu służby przygotowawczej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 13/ 2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie : powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po odbyciu służby przygotowawczej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia