Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
29.12.2015
Zmiana nazwy katalogu IX Sesja z dnia 30 czerwca 2015 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa IX Sesja z dnia 30 czerwca 2015 r. ( nr 42 - 62 ))
Zmiana nazwy katalogu VIII Sesja z dnia 26 maja 2015 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa VIII Sesja z dnia 26 maja 2015 r. ( nr 33 - 41 ))
Zmiana nazwy katalogu VII Sesja z dnia 28 kwietnia 2015 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa VII Sesja z dnia 28 kwietnia 2015 r. ( nr 27 - 32 ))
Zmiana nazwy katalogu VI Sesja z dnia 31 marca 2015 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa VI Sesja z dnia 31 marca 2015 r. ( nr 21 - 26 ))
Zmiana nazwy katalogu V Sesja z dnia 24 lutego 2015 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa V Sesja z dnia 24 lutego 2015 r. ( nr 16 - 20 ))
Zmiana nazwy katalogu IV Sesja z dnia 27 stycznia 2015 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa IV Sesja z dnia 27 stycznia 2015 r. ( nr 12 - 15 ))
Zmiana nazwy katalogu III Sesja z dnia 18 grudnia 2014 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa III Sesja z dnia 18 grudnia 2014 r. ( nr 6 - 11 ))
Zmiana nazwy katalogu Sesja II z dnia 05 grudnia 2014 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sesja II z dnia 05 grudnia 2014 r. ( nr 2 - 5 ))
Zmiana nazwy katalogu Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r. ( nr 1 ) )
22.12.2015
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesję w dniu 29 grudnia 2015 r. do katalogu Rok 2015 w menu przedmiotowym

«      ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 28.01.2016 do 03.02.2016
 
03.02.2016
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oferta złożona przez Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Lubaniu w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oferta złożona przez Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Lubaniu region. im. Ziemi Łużyckiej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania z zakresu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 19 stycznia 2015 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oferta złozona przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Łużycki w Lubaniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
02.02.2016
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
01.02.2016
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "W N I O S E K o odtworzenie – ustalenie –
wpisanie* do polskich ksiąg treści aktu urodzen"
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "W N I O S E K o odtworzenie – ustalenie –
wpisanie* do polskich ksiąg treści aktu małżeństwa"
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "W N I O S E K o odtworzenie – ustalenie –
wpisanie* do polskich ksiąg treści aktu zgonu"
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "WNIOSEK o sprostowanie błędu pisarski"
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego"
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności do
zawarcia związku małżeńskiego za granicą "
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 29.01.2016 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 22/2016"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 29.01.2016 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 22/2016
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przyjęcia zgłoszenia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Udostępnienie danych osobowych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zgłoszenie urodzenia dziecka
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zgłoszenie zgonu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydanie odpisów z akt stanu cywilnego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sprostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego oraz uzupełnianie ich treści
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. sprawdzenia i weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26.01.2016 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Bankowej 6
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
29.01.2016
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do zarządzenia nr 23 - ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Ogłoszenie konkursu ofert - turystyka i
krajoznawstwo
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie konkursu - Turystyka i
krajoznawstwo.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Ogłoszenie o konkursie ofert
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 29.01.2016 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za IV kwartał 2015 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finasach publicznych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani B.W. na Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani B.W. na Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30
czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani B.W. na Kierownika
Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu"
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani B.W. na Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani B.W. na Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Bożeny
Waniewskiej na Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w
Lubaniu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/59/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.K. na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/59/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.K. na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UCHWAŁA NR IX/59/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30
czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.K. na
postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu"
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/59/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.K. na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/59/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.K. na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik UCHWAŁA NR IX/59/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Marii Kuzia - na
postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana B.Ch. na niepodejmowanie działań przez Burmistrza Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana B.Ch. na niepodejmowanie działań przez Burmistrza Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30
czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana B.Ch. na
niepodejmowanie działań przez Burmistrza Miasta Lubań"
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana B.Ch. na niepodejmowanie działań przez Burmistrza Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana B.Ch. na niepodejmowanie działań przez Burmistrza Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Bogdana
Chodowskiego na niepodejmowanie działań przez Burmistrza Miasta Lubań
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IV/ 15 /2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana K. Ś. na działania Burmistrza Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IV/ 15 /2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana K. Ś. na działania Burmistrza Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UCHWAŁA NR IV/ 15 /2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
27 stycznia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana K. Ś. na
działania Burmistrza Miasta Lubań"
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IV/ 15 /2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana K. Ś. na działania Burmistrza Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IV/ 15 /2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana K. Ś. na działania Burmistrza Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik UCHWAŁA NR IV/ 15 /2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
27 stycznia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Kazimierza
Ślężak na działania Burmistrza Miasta Lubań
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR IV/ 15 /2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana K. Ś. na działania Burmistrza Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr I/12/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta Lubań nr XVI/123/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016-2028 oraz nr XVI/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa na rok 2016.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr I/10/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Lubań przedstawionego w uchwale Rady Miasta Lubań nr XVI/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa na rok 2016.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XII/ 87/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.M. na działania Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XII/ 87/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.M. na działania Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XII/ 87/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.M. na
działania Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu."
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XII/ 87/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.M. na działania Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XII/ 87/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.M. na działania Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik UCHWAŁA NR XII/ 87/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Małgorzaty
Miętek na działania Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w
Lubaniu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XII/ 88/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Magdaleny Tomaszewicz na działania Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XII/ 88/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Magdaleny Tomaszewicz na działania Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XII/ 88/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.T. na
działania Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w
Lubaniu"
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XII/ 88/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Magdaleny Tomaszewicz na działania Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XII/ 88/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Magdaleny Tomaszewicz na działania Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik UCHWAŁA NR XII/ 88/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
29 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Magdaleny
Tomaszewicz na działania Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot
Mieszkaniowych w Lubaniu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Gajowej 4
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
28.01.2016
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 12 stycznia 2016 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Rynek 12
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Rynek 12
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogloszenie o I przetargu (Rynek 12 m 2).pdf"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Rynek 12
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 24
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 24
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogloszenie o I przetargu.doc"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Rynek 12
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Rynek 12
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Ogloszenie o I przetargu (Rynek 12 m 2).pdf
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 24
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 24
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Ogloszenie o I przetargu (A. Krajowej 24 m 12).pdf

«       ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia