Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
22.07.2015
Zmiana nazwy katalogu Czerwiec 2015 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Czerwiec 2015 ( 115 - 136 ))
14.07.2015
Dodanie podkatalogu X Sesja z dnia 14 lipca 2015 r. do katalogu 2015 rok w menu przedmiotowym
10.07.2015
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesję w dniu 14 lipca 2015 do katalogu Rok 2015 w menu przedmiotowym
07.07.2015
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2015 rok Menu przedmiotowego
06.07.2015
Dodanie podkatalogu IX Sesja z dnia 30 czerwca 2015 r. do katalogu 2015 rok w menu przedmiotowym
01.07.2015
Dodanie podkatalogu Lipiec do katalogu Rok 2015 w menu przedmiotowym
26.06.2015
Zmiana nazwy katalogu Referendum Krajowe w menu przedmiotowym (nowa nazwa Referendum Ogólnokrajowe)
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Referendum Krajowe do menu przedmiotowego
23.06.2015
Zmiana nazwy katalogu Maj 2015 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Maj 2015 ( 98 - 114 ))

«      ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 25.02.2016 do 02.03.2016
 
02.03.2016
Dotyczy dokumentu: Budżet Miasta Lubań na 2016 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 38/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2016 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 02 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 02.03.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 43/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
01.03.2016
Dotyczy dokumentu: Budżet Miasta Lubań na 2016 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XVIII/135/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2016 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XVIII/ 134/ 2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.T. na działania Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XVIII/133/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubań, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XVIII/132/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/114/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XVIII/131/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr LVII/406/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia wzorów informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań, zmienianej Uchwałą Nr XIV/101/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr LVII/406/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 paździe
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XVIII/ 129 /2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu na okres od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XVIII/130/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XVIII/128/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubań i zagospodarowania tych odpadów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XVIII/127/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Miejskiej Lubań oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XVIII/126/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Lubań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr XVII / 17 / 2016 sesji Rady Miasta Lubań odbytej w dniu 26 stycznia 2016 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
29.02.2016
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Tkackiej 28
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania Gminy Miejskiej Lubań za IV kwartał 2015 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania Gminy Miejskiej Lubań za IV kwartał 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "RB-PDP.tif"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania Gminy Miejskiej Lubań za IV kwartał 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rb-27ZZ.tif"
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania Gminy Miejskiej Lubań za IV kwartał 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rb-30S.tif"
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE Nr 39/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2016 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
26.02.2016
Dotyczy dokumentu: wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 29 stycznia 2016 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 26.02.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
25.02.2016
Dotyczy dokumentu: Wykaz zgromadzeń publicznych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykaz zgromadzeń publicznych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia