Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 20.05.2016 ZARZĄDZENIE NR 90/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 190/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta Lubań
 06.05.2016 ZARZĄDZENIE NR 96/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2016 rok
 27.04.2016 Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 27.04.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu (ul. Spacerowa i ul. Główna)
 27.04.2016 Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia cześci nieruchomości zabudowanej stanowiącej własnosc Gminy Miejskiej Lubań, położonej w lubaniu przy ul. Brackiej 12, do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres trzech miesięcy .
 28.04.2016 ZARZĄDZENIE NR 93/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za I kwartał 2016 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
 26.04.2016 Zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 1 kwietnia 2016 r.
 25.04.2016 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 26.04.2016 ZARZĄDZENIE Nr 89 /2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 22.04.2016r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Lubań.
 20.05.2016 Zarządzenie nr 88/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule " zaprojektuj i wybuduj" na wykonanie zadania pn. Przebudowa Miejskiego nr 5 przy ul. Mieszka I/1 w Lubaniu"
 25.04.2016 ZARZĄDZENIE NR 87/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 21.04.2016 GGNiR.0050... ZARZĄDZENIE NR 86/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 21 kwietnia 2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym
 20.04.2016 GGNiR.0050... ZARZĄDZENIE NR 85/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej (dotyczy: przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej pod zabudowę garażami, położonej w Lubaniu przy ul. Ludowej)
 20.04.2016 Zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 20.04.2016 Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 15.04.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej
 20.04.2016 Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 15.04.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu w formie bezprzetargowej lub przetargowej
 20.04.2016 Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Lubań.
 20.04.2016 Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po odbyciu służby przygotowawczej.
 13.04.2016 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 12.04.2016 ZARZĄDZENIE Nr 78 /2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 11.04.2064r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 43/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29.02.2012r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Lubań.
 12.04.2016 ZARZĄDZENIE NR 77/2016 BURMISTZRA MIASTA LUBAŃ Z DNIA 11.04.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1597

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia