Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 07.04.2016 ZARZĄDZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2016 rok
 30.03.2016 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 31.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 68/2016 BURMISTZRA MIASTA LUBAŃ Z DNIA 30.03.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego
 31.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok
 30.03.2016 Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.
 29.03.2016 Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
 25.03.2016 Zarządzenie Nr 64/2016 z 23.03.2016 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania dokumentacji wymaganej dla przygotowania projektu uchwały w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Lubań"
 25.03.2016 Zarządzenie nr 63/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Lubaniu
 31.03.2016 Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Edukacji w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań.
 22.03.2016 Zarządzenie Nr 61/2016 z 22.03.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/2015 z 12.08.2015
 22.03.2016 Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. nieruchomości położonych w Lubaniu, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań.
 22.03.2016 GGNiR.0050... ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lubaniu przy ul. Ludowej, w skład której wchodzą dwie działki ewidencyjne, tj. działka nr 34/1 i nr 34/2, AM 7, Obręb III w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym.
 17.03.2016 GGNiR.0050... ZARZĄDZENIE NR 58/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.
 16.03.2016 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 57/2016 Buurmistrza Miasta Lubań z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12, położonego w budynku przu ul. Armii Krajowej 24
 17.03.2016 Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.
 24.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2016
 10.03.2016 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10.03.2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 marca 2016 roku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami położonymi w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego
 10.03.2016 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 10.03.2016 Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po odbyciu służby przygotowawczej.
 09.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 51/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. niszczenia zwróconych weksli i deklaracji wekslowych oraz oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji stanowiących zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów kredytowych oraz umów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1532

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia