Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 11.12.2015 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Skwer Św. Jakuba”
 11.12.2015 Projekt uchwały sprawie : zmiany Uchwały Nr LVII/408/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu na lata 2015-2017
 11.12.2015 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubań"
 10.12.2015 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności
 10.12.2015 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gimna Miejska Lubań.
 10.12.2015 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/55/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań.
 10.12.2015 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Roberta Leżańskiego na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
 10.12.2015 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Teresy Zembik - na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu .
 10.12.2015 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Lubań 2016-2020”
 10.12.2015 Projekt uchwały w sprawie zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 10.12.2015 Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/81/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Lubań miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 10.12.2015 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2016 rok”.
 10.12.2015 Projekt uchwały w sprawie : zmiany Statutu Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu
 10.12.2015 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2016 roku.
 10.12.2015 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na I półrocze 2016 roku.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 822

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia