Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 13.08.2015 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
 13.08.2015 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Luba
 13.08.2015 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań
 13.08.2015 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy - terenu przy ulicy Warszawskiej w Lubaniu
 13.08.2015 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań
 13.08.2015 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań.
 13.08.2015 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań - terenu przy ulicy Mickiewicza
 13.08.2015 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra w Lubaniu
 13.08.2015 Projekt uchwały w sprawie określenia obwodu Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu.
 13.08.2015 Projekt uchwały w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu .
 13.08.2015 Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2015
 12.08.2015 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu
 12.08.2015 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań
 06.08.2015 w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 04.08.2015 Projekt uchwały w sprawie: wystąpienia Gminy Miejskiej Lubań ze Stowarzyszenia Czytelników Arno Schmidta z siedzibą we Frankfurcie n/Menem (Gesselschaft der Arno Schmidt Leser e.V Sitz Frankfurt an der Main, reg.8685)
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 848

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia