Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 28.10.2014 OŚiGP.701... zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót budowlanych związanych z „BUDOWĄ ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DO PROJEKTOWANEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO W LUBANIU-I ETAP”
 06.10.2014 OŚiGP.701... Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych związanych z „Budową odcinka drogi dojazdowej do projektowanego zakładu produkcyjno-usługowego w Lubaniu - I Etap”
 02.10.2014 OŚiGP.605... Zapytanie ofertowe na "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubań"
 01.10.2014 OŚiGP.701... zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót budowlanych związanych z „BUDOWĄ ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DO PROJEKTOWANEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO W LUBANIU-I ETAP”
 19.09.2014 OŚiGP.605... Unieważnienie postępowania "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubań"
 17.09.2014 OŚiGP.701... ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z „BUDOWĄ ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DO PROJEKTOWANEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO W LUBANIU-I ETAP”
 15.09.2014 OŚiGP.605... Zapytanie ofertowe na "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubań"
 29.08.2014 ES.4464.3.... Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły i zapewnienie im opieki”
 22.08.2014 I 271.1.2014 Unieważnienie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową wraz z modernizacją infrastruktury sieciowej LAN urzędu
 22.08.2014 Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły i zapewnienie im opieki”
 14.08.2014 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej przy ul. A.Krajowej
 12.08.2014 I. 1333.8.... Zawiadomienie o wyborze oferty z zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro netto na dostawę i wdrożenie systemu elektronicznego systemu obiegu dokumentów (ESOD) wraz z powiązanym z nim Biuletyn Informacji Publicznej oraz platformę e-Urząd
 08.08.2014 OŚiGP.701... Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lubań o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowę odcinków dróg wewnętrznych ulicy Zimowej i ulicy Jesiennej w Lubaniu
 08.08.2014 I 271.1.2014 Odpowiedzi Burmistrza Miasta Lubań w związku z przetargiem nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową wraz z modernizacją infrastruktury sieciowej LAN urzędu.
 04.08.2014 I.271.1.2014 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową wraz z modernizacją infrastruktury sieciowej LAN urzędu
 01.08.2014 I.1333.8.2... Odpowiedzi do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę i wdrożenie systemu Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (ESOD) wraz z powiązanym z nim Biuletyn Informacji Publicznej oraz platformę e-Urząd.”
 30.07.2014 I 271.1.2014 Unieważnienie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową wraz z modernizacją infrastruktury sieciowej LAN urzędu
 29.07.2014 I 271.1.2014 Odpowiedzi Burmistrza Miasta Lubań w związku z przetargiem nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową wraz z modernizacją infrastruktury sieciowej LAN urzędu.
 29.07.2014 I 271.1.2014 Odpowiedzi Burmistrza Miasta Lubań w związku z przetargiem nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową wraz z modernizacją infrastruktury sieciowej LAN urzędu.
 23.07.2014 I.1333.7.2... Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup zestawów komputerowych oraz notebooków

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1763

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia