Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 02.12.2014 ZARZĄDZENIE NR 267/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2014 rok
 01.12.2014 ZARZĄDZENIE NR 266/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ Z DNIA 28.11.2014 r. W sprawie : powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury sprzętu komputerowego użyczonego przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA dla potrzeb Biura Dowodów Osobistych .
 01.12.2014 Zarządzenie Nr 265/ 2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 139/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lubań i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań
 28.11.2014 Zarządzenie NR 264/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 27.11.2014 Zarządzenie Nr 263/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań.
 26.11.2014 ES.4470.8.... ZARZĄDZENIE NR 262 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 26.11.2014 ES.4470.7.... ZARZĄDZENIE NR 261 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 20.11.2014 Zarządzenie Nr 260/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 256/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 20.11.2014 Zarządzenie Nr 259/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20.11.2014 w sprawie: zmiany treści Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 209/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24.09.2014 roku w sprawie: wysokości stawek czynszy z tytułu najmu/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań
 20.11.2014 ZARZĄDZENIE NR 258/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 20.11.2014 ZARZĄDZENIE NR 257/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 19.11.2014 Zarządzenie Nr 256/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 20.11.2014 Zarządzenie NR 255/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 232/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia Plebiscytu na najlepszego sportowca miasta Lubań 2014 roku zmienianym zarządzeniem 245/2014 z dnia 03 listopada 2014 r.
 20.11.2014 Zarządzenie nr 254/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 218/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania zespołu do obsługi projektu pn.„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubań ”
 24.11.2014 Zarządzenie nr 253/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie: powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Urzędzie Miasta Lubań w 2014 roku
 14.11.2014 ZARZĄDZENIE NR 252/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2014 rok
 14.11.2014 ZARZĄDZENIE NR 251/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2015- 2024
 14.11.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubań na rok 2015
 13.11.2014 Zarządzenie Nr 249/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12.11.2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu/dzierżawy w formie przetargowej lub bezprzetargowej
 13.11.2014 Zarządzenie Nr 248/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2192

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia