Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 04.11.2014 ZARZĄDZENIE NR 245/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 232/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia Plebiscytu na najlepszego sportowca miasta Lubań 2014 roku
 14.11.2014 Zarządzenie Nr 244/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 października 2014 roku w sprawie przedłużenia umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Bankowej 6, zawartej pomiędzy Archiwum Państwowym we Wrocławiu a Gminą Miejską Lubań.
 06.11.2014 ZARZĄDZENIE NR 243/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2014 rok
 31.10.2014 Zarządzenie nr 242/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za III kwartał 2014 roku, w tym kwota deficytu oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
 03.11.2014 ZARZĄDZENIE NR 241/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 190/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta Lubań
 30.10.2014 ZARZĄDZENIE NR 240/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
 29.10.2014 ZARZĄDZENIE NR 239/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2014 rok
 20.11.2014 Zarządzenie nr 238/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 53/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro
 27.10.2014 Zarządzenie Nr 237/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 października 2014 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu
 24.10.2014 Zarządzenie Nr 236/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji do prowadzenia negocjacji w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nabywanie gruntów przeznaczonych na cele publiczne.
 30.10.2014 Zarządzenie Nr 235/2014 komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych związanych z „PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ – ULICY WARSZAWSKIEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM DROGI WEWNĘTRZNEJ OD STRONY ULICY MOSTOWEJ W LUBANIU”
 28.10.2014 Zarządzenie nr 234 /2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro Urzędu Miasta Lubań oraz finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 21.10.2014 ZARZĄDZENIE NR 233/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 22.10.2014 ZARZĄDZENIE NR 232/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia Plebiscytu na najlepszego sportowca miasta Lubań 2014 roku
 20.10.2014 Zarządzenie NR 231/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 15.10.2014 ZARZĄDZENIE NR 230/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2014 roku
 15.10.2014 ZARZĄDZENIE NR 229/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 15 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu miasta Lubań na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2014 roku.
 14.10.2014 ZARZĄDZENIE NR 228/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2014 rok
 09.10.2014 ZARZĄDZENIE NR 227/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 08 października 2014 roku w sprawie: obniżenia ceny wywołwczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w budynku przy ul. Leśnej 38b
 08.10.2014 ZARZĄDZENIE NR 226/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 8 października 2014 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubań.

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2777

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia