Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 02.10.2014 ZARZĄDZENIE NR 217A/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2014 rok
 02.10.2014 ZARZĄDZENIE NR 217/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2014 roku
 03.10.2014 ZARZĄDZENIE NR 216/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2014 rok
 07.10.2014 Zarządzenie Nr 215/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
 25.09.2014 Zarzadzenie Nr 214/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych związanych z Przebudową odcinków dróg wewnętrznych ulicy Zimowej i ulicy Jesiennej w Lubaniu
 07.10.2014 Zarządzenie Nr 213 / 2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 września 2014 r. w sprawie : zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta Lubań
 25.09.2014 ZARZĄDZENIE NR 212/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
 25.09.2014 Zarządzenie Nr 211/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24.09.2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 25.09.2014 Zarządzenie Nr 210/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24.09.2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 206/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17.09.2014 roku
 02.10.2014 Zarzadzenie Nr 209/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24.09.2014 w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań
 22.09.2014 Zarządzenie Nr 208/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.
 19.09.2014 Zarządzenie Nr 207/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową odcinka drogi dojazdowej do projektowanego zakładu produkcyjno - usługowego w Lubaniu - I etap
 18.09.2014 Zarządzenie Nr 206/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej przeprowadzającej w dniu 25 września 2014 roku drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Lubaniu, przy ul. A. Krajowej (tj. działka numer 42/12 AM 4 Obręb III o pow. 45 mkw.), stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań.
 18.09.2014 ZARZĄDZENIE NR 205/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Uchwały budżetowej na 2015 rok
 16.09.2014 ZARZĄDZENIE NR 204/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 15 września 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu miasta Lubań na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2014 roku.
 11.09.2014 Zarządzenie Nr 203/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11.09.2014 roku w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ośrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu nieruchomości gruntowej, położonej w Lubaniu przy ul. Mickiewicza, stanowiącej część działki nr 44 AM 5 Obręb III, będącej własnością Gminy Miejskiej Lubań
 10.09.2014 Zarządzenie Nr 202/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej przeprowadzającej w dniu 16 wrzesnia 2014 roku pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Lubaniu przy ul. Stanisława Staszica.
 11.09.2014 201/2014 Zarządzenie Nr 201/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 września 2014 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania na wykonanie robót budowlanych uzupełniających nieobjętych zamówieniem podstawowym w związku z realizacją projektu pn.: "Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Różanej 1 w Lubaniu"
 04.09.2014 200/2014 Zarządzenie Nr 200/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 września 2014 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania na wykonanie robót budowlanych robót budowlanych związanych z: "Przebudową odcinka drogi gminnej – ulica Sikorskiego w Lubaniu"
 05.09.2014 ZARZĄDZENIE NR 199/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 1 września 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2760

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia