Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 25.08.2014 Zarządzenie 170/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21.07.2014 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z "Przebudową odcinków dróg wewnętrznych ulicy Zimiwej i ulicy Jesiennej w Lubaniu"
 31.07.2014 Zarządzenie Nr 177/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 30 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 31.07.2014 Zarządzenie Nr 176/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych pod lokalizację nośników reklamowych w trybie bezprzetargowym.
 30.07.2014 Zarządzenie Nr 175/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej przeprowadzającej w dniu 19 sierpnia 2014 roku pierwszy przetarg ustny ograniczony na stawkę czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lubaniu, przy ul. Leśnej 22, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej na cele ogródka.
 24.07.2014 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 174/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym.
 22.07.2014 Zarządzenie Nr 173/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8, położonego w budynku przy ul. Brackiej 15
 23.07.2014 ZARZĄDZENIE NR 172/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Modernizacja infrastruktury sieciowej urzędu”
 08.08.2014 171/2014 Zarządzenie Nr 171/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z „Termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Skalniczej 3 w Lubaniu"
 22.07.2014 ZARZĄDZENIE NR 169/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za II kwartał 2014 roku, w tym kwota deficytu oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
 18.07.2014 ES.4470.4.... ZARZĄDZENIE NR 168/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 18.07.2014 ES.4470.3.... ZARZĄDZENIE NR 167/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 18.07.2014 ES.4470.2.... ZARZĄDZENIE NR 166/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 18.07.2014 ES..4470.1... ZARZĄDZENIE NR 165/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 21.07.2014 Zarządzenie nr 164/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 190/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta Lubań
 28.07.2014 ZARZĄDZENIE NR 163/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 17.07.2014 ZARZĄDZENIE NR 162/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
 16.07.2014 ZARZĄDZENIE NR 161/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 15.07.2014 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 136/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10.06.2014 r.
 14.07.2014 Zarządzenie Nr 160/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 14 lipca 2014 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu/dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym
 14.07.2014 Zarządzenie Nr 159/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.
 15.07.2014 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 158/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym.

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2617

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia