Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 02.05.2014 ES.4471.2.... ZARZĄDZENIE NR 96/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2014.
 30.04.2014 Zarządzenie Nr 95/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 30.04.2014 Zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 07.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 93/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 23.05.2014 Zarządzenie nr 92/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 190/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 listopada 2013 roku sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta Lubań
 30.04.2014 Zarządzenie nr 91/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za I kwartał 2014 roku, w tym kwota deficytu/nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
 30.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 90/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2014 rok
 02.05.2014 Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubaniu.
 29.04.2014 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym luba przetargowym.
 02.05.2014 Zarządzenie Nr 87/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
 06.05.2014 ZARZĄDZENIE Nr 86 /2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 25 .04.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 157/2012 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania z dn.17.08.2012 r.
 05.05.2014 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 02 kwietnia 2014 roku.
 25.04.2014 Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu/dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
 25.04.2014 Zarzadzenie Nr 83/2014 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu/dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym
 25.04.2014 Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: określenia dodatkowego dnia pracy w Urzędzie Miasta Lubań.
 25.04.2014 Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: określenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku w Urzędzie Miasta Lubań.
 23.04.2014 Zarządzenie Nr 80/ 2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 232/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Lubań
 23.04.2014 Zarządzenie Nr 79/ 2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie : zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta Lubań
 17.04.2014 ZARZĄDZENIE Nr 78 /2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17.04.2014 roku w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej przeznaczonych do sprzedaży środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań .
 17.04.2014 ZARZĄDZENIE Nr 77 /2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17.04.2014 roku w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 75/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16.04.2014 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej przeznaczonych do sprzedaży środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań .

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3306

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia