Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 01.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 63/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 31.03.2014 62/2014 Zarzadzenie nr 62_2014 Burmistrza Miasta Lubań z 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarzadzenia nr 59_2014 z 27 marca 2014 r.
 31.03.2014 61/2014 Zarządzenie nr 61/2014 Burmistrza Miasta Lubań z 31 marca 2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 marca 2014 r.
 03.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 60/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2014 rok
 27.03.2014 59/2014 Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Miasta Lubań z 27 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane drogowo–instalacyjne związane z: "Przebudową odcinka drogi wewnętrznej ulicy Kolejowej w Lubaniu"
 28.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 58/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok
 27.03.2014 Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
 27.03.2014 Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie nieodpłatnego zbycia na rzecz Powiatu Lubańskiego nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań
 27.03.2014 Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Lubań obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 26.03.2014 Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 27.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 53/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2014 rok
 26.03.2014 Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie prawa pierwokupu
 25.03.2014 Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w przetargu ustnym ograniczonym przy ul. Dąbrowskiego.
 21.03.2014 50/2014 Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Lubań z 20 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane drogowo–instalacyjne związane z:"PRZEBUDOWĄ DR. GMINNYCH I WEWN. NA TERENIE DZIELNICY „KAMIENNA GÓRA" W LUBANIU” OBEJMUJĄCE: 1. PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH: UL. PARKOWEJ, UL. GAJOWEJ, UL.ŁĄKOWEJ, UL.M.C. SKŁODOWSKIEJ CZĘŚCI UL. POLNEJ. 2.PRZEBUDOWĘ DROGI WEWN. STANOWIĄCEJ ŁĄCZNIK UL. GAJOWEJ Z UL. PARKOWĄ
 20.03.2014 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 marca 2014 roku z sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne.
 21.03.2014 ZARZĄDZENIE Nr 48/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 20.03.2014 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubań .
 20.03.2014 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej przeprowadzajacej w dniu 28 marca 2014 roku kolejny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę grunt położonego w Lubaniu przy ul. Papieża Jana Pawła II z przeznaczeniem na cele usl€gowo - handlowe.
 24.03.2014 Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 173/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków
 18.03.2014 ZARZĄDZENIE Nr 45/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18.03.2014 roku w sprawie: zbycia środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań .
 18.03.2014 Zarządzenie Nr 44/2014 Burmsitrza Miasta Lubań z dnia 17 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2938

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia