Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 04.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 33/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2014 rok
 03.03.2014 Zarządzenie nr 32/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 233/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych
 28.02.2014 Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu
 27.02.2014 Zarządzenie Nr 30/214 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2014r.w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Miejskiej na lata 2014-2015
 24.02.2014 Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie prawa pierwokupu
 20.02.2014 ZARZĄDZENIE Nr 28 /2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 19.02.2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr226/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14.12.2012r. dot. wprowadzenia Instrukcji w sprawie zabezpieczenia budynków Urzędu Miasta Lubań i gospodarowania kluczami -zmienionego Zarządzeniem Nr 12/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23.01.2013r. , Zarządzeniem Nr 88/2013 z dnia 10.06.2013r., Zarządzeniem Nr 118/2013 z dnia 24.07.2013r.dot. wprowadzenia Instrukcji w sprawie .......
 21.02.2014 Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 02 stycznia 2013r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu miasta Lubań dla samorządowej instytucji kultury
 21.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 26/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych za rok 2013.
 17.02.2014 Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lutego 2014 r. W sprawie: zmiany Zarządzenia nr 97/2013 z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Lubań
 17.02.2014 Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13.02.2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 17.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 23/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2014 roku.
 05.02.2014 Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 lutego 2014 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu/dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym
 14.02.2014 Zarządzenie Nr 21 /2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03 lutego 2014 r. w sprawie : wprowadzenia „ Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2179

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia