Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 06.02.2014 20A/2014 ZARZĄDZENIE NR 20A/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "BUDOWA I REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH I GMINNYCH NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO – OSIEDLE FABRYCZNA W LUBANIU"
 30.01.2014 Zarządzenie nr 20/2014 Burmistrza Miasta Lubań dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za IV kwartał 2013 roku, w tym kwota deficytu / nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych
 30.01.2014 Zarządzenie nr 19/2014 Burmsitrza Miasta Lubań z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 5.140.168 zł
 04.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 18/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2014 rok
 31.01.2014 Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2014 – 2015
 24.01.2014 Zarządzenie Nr 16/20214 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. w Lubaniu
 22.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu miasta Lubań na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2014 roku.
 21.01.2014 Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej-najem ul. Warszawska
 20.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 13/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 20.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 5.140.168 zł
 17.01.2014 Zarządzenie NR 11/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu.
 16.01.2014 Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15.01.2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 15.01.2014 Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15.01.2014 roku w sprawie powołania Zespołu do liczenia głosów na podstawie złożonych kuponów w Plebiscycie na najlepszego sportowca miasta Lubań 2013 roku.
 16.01.2014 Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 15.01.2014 Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu.
 13.01.2014 Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji do prowadzenia negocjacji w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nabywanie gruntów przeznaczonych na cele publiczne
 10.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta Lubań na 2014 rok
 10.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań na 2014 rok
 07.01.2014 Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego do spraw przydziału mieszkań.
 17.01.2014 Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 173/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2578

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia