Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 28.08.2013 UCHWAŁA NR XL/297/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Lubań do projektu pn. „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu powiatu lubańskiego” w ramach programu POKL 2007-2013 Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, podziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
 28.08.2013 UCHWAŁA NR XL/296/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany dotychczasowej nazwy części ulicy Graniczna i nadania nowej nazwy.
 28.08.2013 UCHWAŁA NR XL/295/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2013
 28.08.2013 UCHWAŁA NR XL/294/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenów położonych przy ul. Bazaltowej oraz ul. Skalniczej
 28.08.2013 UCHWAŁA NR XL/293/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań dla terenu przy ul. Słowackiego
 28.08.2013 UCHWAŁA NR XL/292/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań dla terenu przy ul. Bazaltowej
 28.08.2013 UCHWAŁA NR XL/291/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenu położonego przy ul. Skalniczej
 28.08.2013 UCHWAŁA NR XL/290/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenów wzdłuż rzeki Kwisy
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1135

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia