Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 03.06.2013 Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 29.05.2013 ZARZĄDZENIE NR 76/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za 2012 rok, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej
 29.05.2013 ZARZĄDZENIE NR 75/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2013 rok.
 04.06.2013 Zarządzenie NR 74/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia NR 48/2013 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania zespołu do zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury miasta Lubań za 2012 rok.
 24.05.2013 Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 22.05.2013 ZARZĄDZENIE NR 72/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z 20 maja 2013 r. W SPRAWIE: POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ PN. „Świadczenie usług związanych z odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Lubań oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu – Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1, w cel
 20.05.2013 Zarządzenie Nr 71 /2013 Burmistrza Miasta Lubań z 16 maja 2013 r. w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
 15.05.2013 ZARZĄDZENIE NR 70/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej drugi przetarg ustny nieograniczony w dniu 15 maja 2013 roku na zbycie lokali mieszkalnych
 20.05.2013 Zarządzenie Nr 69/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Biurze Obsługi Interesantów, w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań.
 14.05.2013 ZARZĄDZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2013 rok.
 09.05.2013 Zarządzenie Nr 67/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 09.05.2013 Zarządzenie nr 66/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 8 maja 2013r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 191/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz rozliczania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miasta w Lubaniu.
 16.05.2013 ZARZĄDZENIE NR 65/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Rady Sportu.
 09.05.2013 Zarządzenie Nr 64/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej włąsnośc Gminy Miejskiej Lubań na nieruchomośc stanowiącą własność osoby fizycznej z obowiązkiem dokonania dopłaty
 10.05.2013 Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 07.05.2013 Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 06 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 09.05.2013 ZARZĄDZENIE NR 61/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie: określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lubań.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1652

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia