Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 03.12.2012 ZARZĄDZENIE NR 217/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2012 rok.
 29.11.2012 ZARZĄDZENIE NR 216/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23.07.2012 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta Lubań
 29.11.2012 ZARZĄDZENIE NR 215/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ Z DNIA 26.11.2012 r. W sprawie : powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury sprzętu komputerowego użyczonego przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA dla potrzeb Biura Dowodów Osobistych .
 26.11.2012 ZARZĄDZENIE NR 214/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 12.12.2012 ZARZĄDZENIE NR 213/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z serwisu „Zapytaj Burmistrza”.
 23.11.2012 Zarządzenie Nr 212/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 22.11.2012 GGNiR.6840... Zarzadzenie Nr 211/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej 24, tj. działka numer 25 AM 21 Obręb III o powierzchni 1730 mkw.
 22.11.2012 Zarządzenie Nr 210/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne położonego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 39
 21.11.2012 Zarządzenie Nr 209/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 27.11.2012 ZARZĄDZENIE NR 208/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 27.11.2012 ZARZĄDZENIE NR 207/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 23.11.2012 Zarządzenie Nr 206 /2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie: określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lubań.
 20.11.2012 Zarządzenie NR 205/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia NR 144/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
 16.11.2012 ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2012 rok
 15.11.2012 ZARZĄDZENIE NR 203/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2013- 2018
 15.11.2012 ZARZĄDZENIE NR 202/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 14 listopada 2012 r. przyjęcia projektu Uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubań na rok 2013
 13.11.2012 GGNiR.6845... Zarządzenie Nr 201/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do najmu w formie przetargu ustnego ograniczonego, stanowiącej mienie komunalne
 12.11.2012 Zarządzenie Nr 200/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 07.11.2012 Zarzadzenie Nr 199/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07 listopada 2012 roku w sprawie uchylenia Zarzadzenia Nr 156/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 sierpnia 2012 roku
 05.11.2012 Zarządzenie Nr 198/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 07 listopada 2012 roku drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej 24 (tj. działka nr 25 AM 21 Obręb II, o powierzchni 1730 mkw.)

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2506

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia