Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 08.11.2012 ZARZĄDZENIE NR 196/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2012 rok.
 06.11.2012 Zarządzenie nr 194 / 2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Urzędzie Miasta Lubań w 2012 roku
 01.11.2012 ZARZĄDZENIE NR 195/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na finansowanie wydatków bieżących.
 23.10.2012 Zarządzenie Nr 193/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 października 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 23.10.2012 ZARZĄDZENIE NR 192/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23 października 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Uchwały budżetowej na 2013 rok
 29.10.2012 Zarządzenie nr 191/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 października 2012r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 32/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 9 lutego 2012 roku u sprawie zasad korzystania z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz rozliczania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miasta w Lubaniu
 05.11.2012 ZARZĄDZENIE NR 190/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 22 października 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za III kwartał 2012 roku,w tym kwota deficytu/nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
 18.10.2012 GGNiR 0050... Zarządzenie Nr 189/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 pażdziernika 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 18.10.2012 ZARZĄDZENIE NR 188/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 16 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
 05.11.2012 Zarządzenie Nr187/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15.10.2012 roku w sprawie: wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wykonywania zadań z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
 16.10.2012 Zarządzenie NR 186/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 października 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 50/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24.03.2011r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.
 10.10.2012 Zarządzenie Nr 185/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 09 października 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
 02.10.2012 Zarządzenie NR 183/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia NR 144/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1942

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia