Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 02.10.2012 ZARZĄDZENIE NR 182/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2012 rok.
 28.09.2012 Zarządzenie Nr 181/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 września 2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne położonego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 39
 27.09.2012 Zarządzenie Nr 180/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej z pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej 24, tj. działka numer 25, AM 21, Obręb II o pow. 1.730 mkw.
 26.09.2012 GGNiR 0050... Zarządzenie Nr 179/2012 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Archiwum Państwowego we Wrocławiu nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Lubaniu przy ulicy Bankowej 6
 24.09.2012 Zarządzenie Nr 178/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 września 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 24.09.2012 Zarządzenie Nr 177/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 września 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
 26.09.2012 Zarządzenie Nr 176/ 2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 września 2012 roku w sprawie: przekazania do złomowania pojazdu FORD ESCORT usuniętego z drogi publicznej, przejętego na własność Gminy Miejskiej Lubań
 19.09.2012 GGNiR 0050... Zarządzenie Nr 175/2012 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania komisji przetargowej
 14.09.2012 Zarządzenie Nr 174/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 września 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 17.09.2012 173/2012 Zarządzenie Nr 173/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 września 2012 roku w sprawie: POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU PN.: „MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 PRZY UL. RÓŻANEJ 1 W LUBANIU”.
 05.10.2012 ZARZĄDZENIE NR 172/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na finansowanie wydatków bieżących.
 17.09.2012 OŚiGP.671... Zarządzenie nr 171/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 września 2012 r. w sp[rawie powołania komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
 05.09.2012 Zarządzenie Nr 170/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 września 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 05.09.2012 Zarządzenie Nr 169/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 września 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 03.09.2012 Zarządzenie Nr 168/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 września 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 13 sierpnia 2012 roku.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1463

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia