Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 03.09.2012 ZARZĄDZENIE NR 167/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2012 rok
 31.08.2012 Zarządzenie Nr 166/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30.08.2012r. w sprawie: w sprawie zmiany Zarządzenia nr 225/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 9.12.2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Lubań uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z nich.
 02.10.2012 ZARZĄDZENIE NR 165/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku
 02.10.2012 ZARZĄDZENIE NR 164/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubań za I półrocze 2012 roku
 02.10.2012 ZARZĄDZENIE NR 163/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury Gminy Miejskiej Lubań za I półrocze 2012 roku
 28.08.2012 ZARZĄDZENIE NR 162/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 112/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków.
 20.08.2012 GGNiR 0050... Zarządzenie Nr 161/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości.
 17.08.2012 Zarządzenie Nr 160/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 sierpnia 2012 roku o ustaleniu komisji przetagowej
 17.08.2012 Zarządzenie Nr 159/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 sierpnia 2012 roku o ustaleniu komisji przetargowej
 20.08.2012 Zarządzenie Nr 158/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17.08.2012r. w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Miasta Lubań
 20.08.2012 Zarządzenie Nr 157/2012 Burmistrza Miasta Lubań z 17.08.2012r w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
 13.08.2012 GGNiR 0050... Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 61/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 lipca 2008 roku
 13.08.2012 Zarządzenie Nr 155/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1436

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia