Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 06.07.2012 ZARZĄDZENIE NR 119/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2012 rok
 28.06.2012 GGNiR 0050... Zarządzenie Nr 118/2012 w sprawie obniżenia cen wywoławczych do drugiego przetargu
 25.06.2012 Zarządzenie Nr 117/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie prawa pierwokupu
 25.06.2012 Zarządzenie Nr 116/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowyej będącej własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 29.06.2012 Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 115/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ośrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy Mickiewicza 7.
 29.06.2012 Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 114/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Óśrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 7 nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy Bankowej 8
 02.07.2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 93/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
 22.06.2012 ZARZĄDZENIE NR 112/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubaniu
 22.06.2012 ZARZĄDZENIE NR 111/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 20 czerwca 2012 r.w sprawie powołania komisji konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu
 21.06.2012 Zarządzenie NR 110/2012 z dnia 19.06.2012r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2012 r.
 19.06.2012 Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19.06.2012 . W sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2005 z dnia 01.03.2005 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 20.06.2012 Zarządzenie NR 108/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18.06.2012 r. w sprawie przekazania w formie aportu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. w Lubaniu pieca na paliwo stałe znajdujacego się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 7.
 18.06.2012 Zarządzenie Nr 107/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 15.06.2012 Zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 19.06.2012 Zarządzenie Nr 105/2012 w sprawie przekazania w formie aportu na rzecz Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o. o. kotła gazowego centralnego ogrzewania typ GZ-50, numer fabryczny: 60/IV/M/93, atest.energetyczny 524391, o mocy 36 KW, znajdującego się w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Mickiewicza 1b w Lubaniu
 14.06.2012 GGNiR 0050... Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania komisji przetargowej
 14.06.2012 103/2012 ZARZĄDZENIE NR 103/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ Z DNIA 14 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE: POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PN. ”ZAGOSPODAROWANIE „PODKOWY” – TERENU POMIĘDZY ULICAMI: KOPERNIKA, WOJSKA POLSKIEGO I SŁOWACKIEGO W LUBANIU” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
 14.06.2012 GGNiR 0050... Zarządzenie Nr 102/2012 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie prawa pierwokupu
 18.06.2012 ZARZĄDZENIE NR 101/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie: zasad rozliczania przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z budżetem Miasta
 14.06.2012 ZARZĄDZENIE NR 100/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta Lubań.

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2443

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia