Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 13.06.2012 ZARZĄDZENIE NR 93/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
 31.05.2012 ZARZĄDZENIE NR 92/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za 2011 rok, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
 31.05.2012 Zarządzenie nr 91 / 2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie: przekazania w formie aportu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. w Lubaniu kotła gazowego centralnego ogrzewania model TE 54 nr fabryczny : 2109733 firmy AUGUST BROTJE o mocy 54 KW znajdującego się w budynku Urzędu Miasta Lubań przy ul. Mickiewicza 6 w Lubaniu
 31.05.2012 ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28.05.2012 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury sprzętu i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach magazynu przeciwpowodziowego prowadzonego przez Referat Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lubań.
 28.05.2012 GGNiR 0050... Zarządzenie Nr 89/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych bedacych własnościa Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 28.05.2012 GGNiR 0050... Zarządzenie Nr 88/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie prawa pierwokupu
 25.05.2012 GGNiR-0050... Zarządzenie Nr 87/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej 24.
 30.05.2012 ZARZĄDZENIE NR 86/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych przy amfiteatrze na Kamiennej Górze z okazji obchodów Dni Lubania.
 25.05.2012 Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia Instrukcji zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lubań
 22.05.2012 ZARZĄDZENIE Nr 84/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17.05.2012 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury sprzętu znajdującego się w kotłowni i pomieszczeniach gospodarczych Urzędu Miasta Lubań
 23.05.2012 Zarządzenie nr 83 / 2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 maja 2012 rokuw sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej za dany rok dyrektorom samorządowych instytucji kultury
 14.05.2012 GGNiR-0050... Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno - gospodarczym, położonym w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej 24 - stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, wytypowanej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 10.05.2012 Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 10.05.2012 Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
 10.05.2012 Zarządzenie Nr 79/2012 z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr
 13.07.2012 ZARZĄDZENIE NR 78/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie przekazania Radzie Miasta Lubań sprawozdania finansowego za 2011 rok.
 10.05.2012 Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07 maja 2012 roku w sprawie: określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lubań.
 04.05.2012 Zarządzenie NR 76/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta Lubań do spraw utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu.
 04.05.2012 Zarządzenie NR 75/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Lubań o nazwie Stołówki Szkolne w Lubaniu przy ul. Bankowej 8.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1761

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia