Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 11.05.2012 ZARZĄDZENIE NR 74A/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2012 rok
 15.05.2012 ZARZĄDZENIE NR 74/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie kwartalnej informacji wysokości udzielonych umorzeń za IV kwartał 2011 roku niepodatkowych należności budżetowych Gminy Miejskiej Lubań, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznychi
 26.04.2012 ZARZĄDZENIE NR 73/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przeznaczonym do rozbiórki - stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań - wytypowanej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 08.05.2012 ZARZĄDZENIE Nr 72 /2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 25.04. 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29.02. 2012 roku w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Lubań.
 24.04.2012 Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 24.04.2012 Zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej trzeci przetarg ustny nieograniczony w dniu 23 kwietnia 2012 roku na zbycie lokalu mieszkalnego.
 24.04.2012 Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej drugi przetarg ustny nieograniczony w dniu 24 kwietnia 2012 roku na zbycie lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne.
 11.05.2012 ZARZĄDZENIE NR 68/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za I kwartał 2012 roku, w tym kwota deficytu/nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
 20.04.2012 Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 kwietnia 2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 18.04.2012 Zarządzenie Nr 66/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 26 marca 2012 roku
 18.04.2012 ZARZĄDZENIE NR 65/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 45/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 marca 2012r. w sprawie powołania zespołu do zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury miasta Lubań za 2011r.
 16.04.2012 GGNiR 0050... Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 13.04.2012 NR 63/2012 ZARZĄDZENIE NR 63/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ Z DNIA 13 KWIETNIA 2012 R. W SPRAWIE: POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W ULICACH: PAPIEŻA JANA PAWŁA II, PASTELOWEJ, TĘCZOWEJ, BŁĘKITNEJ, MIODOWEJ, WRZOSOWEJ W LUBANIU”
 13.04.2012 ZARZĄDZENIE NR 62/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie prawa pierwokupu
 13.04.2012 Zarządzenie Nr 61/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 13.04.2012 Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12.04.2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 146/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania espołu do realizacji Projektu systemowego "indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie ...
 13.04.2012 Zarządzenie NR 59/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 137/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji i umowy o świadczenie usług przez przedszkola publiczne.
 11.04.2012 Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 12.04.2012 ZARZĄDZENIE NR 57/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 45/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Lubań
 05.04.2012 Zarządzenie NR 56 Burmistrz Miasta Lubań z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubaniu

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2213

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia