Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 05.04.2012 ZARZĄDZENIE NR 54/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
 28.03.2012 ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie prawa pierwokupu
 30.03.2012 ZARZĄDZENIE NR 52/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok
 26.03.2012 Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu miasta Lubań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 11.04.2012 Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wdrożenia oprogramowania do monitorowania legalności oprogramowania i ochrony danych przed wyciekiem
 21.03.2012 Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta Luba z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszalnego położonego w budynku przy ul. Łąkowej 8 oraz w drugim przetargu na sprzedaż lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne, położonego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 9B.
 20.03.2012 Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie: ustalenia składu Komisji dokonującej przetarg ustny nieograniczony w dniu 22 marca 2012 roku, na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubaniu przy ulicy Polnej, ObrębV, AM 4, działka Nr 25/12 o powierzchni 26 m kw.
 21.03.2012 Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 marca 2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do sprzedaży.
 11.05.2012 ZARZĄDZENIE NR 46/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/121/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2012 – 2018
 20.03.2012 Zarządzenie NR 45/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 marca 2012r. w sprawie powołania zespołu do zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury miasta Lubań za 2011 rok.
 20.03.2012 Zarządzenie NR 44/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 23/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji miasta Lubań.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1300

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia