Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 07.02.2012 Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 20.03.2012 Zarządzenie NR 21/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiay zarządzenia Nr 38/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu.
 30.01.2012 GGNiR 0050... Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, będących własnościa Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 12.03.2012 ZARZĄDZENIE NR 19/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 17/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2010roku w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Lubań oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań.
 25.01.2012 Zarzadzenie Nr 18/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie prawa pierwokupu
 23.01.2012 Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 25.01.2012 Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2012 roku.
 13.02.2012 Zarządzenie nr 15/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 112/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7.07.2011 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków
 18.01.2012 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej budynku z bali drewnianych, położonego w Lubaniu przy ul. J. Dąbrowskiego 8a
 16.01.2012 Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
 13.01.2012 Zarządzenie NR 12/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych w Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji w Lubaniu.
 16.01.2012 Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 16.01.2012 ZARZĄDZENIE Nr 10 /2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13.01.2012r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Lubań
 13.01.2012 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. A. Mickiewicza 1 c.
 11.01.2012 GGNiR 0050... Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie obniżenia cen wywoławczych do kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek nr 58/32, nr 58/33, nr 58/34, nr 58/35, nr 58/36, nr 58/37, nr 58/38, nr 58/39, nr 58/40, nr 58/41 ( Obr.I, AM 14), położonych w Lubaniu, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 12.01.2012 ZARZĄDZENIE NR 7/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11.01. 2012 roku W sprawie rozwiązania i utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie m. Lubań
 12.01.2012 Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu miasta Lubań na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2012 roku.
 24.01.2012 ZARZĄDZENIE NR 5/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań na 2012 rok
 24.01.2012 ZARZĄDZENIE NR 4/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 9 stycznia 2012 r w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta Lubań na 2012 rok .
 09.01.2012 GGNiR 0050... Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie prawa pierwokupu

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2438

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia