Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 24.06.2015 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL
 04.03.2015 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 04.03.2015 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
 04.03.2015 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
 04.03.2015 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
 04.03.2015 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
 04.03.2015 Zameldowanie na pobyt stały
 03.03.2015 Wydawanie dowodów osobistych
 10.06.2011 Udostępnienie danych osobowych
 10.06.2011 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych
 10.06.2011 Przyjęcia zgłoszenia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
 10.06.2011 Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
 27.10.2008 Sprostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego oraz uzupełnianie ich treści
 27.10.2008 Wydanie odpisów z akt stanu cywilnego
 27.10.2008 Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 27.10.2008 Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 27.10.2008 Zgłoszenie zgonu
 27.10.2008 Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej
 27.10.2008 Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca
 27.10.2008 Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 6197

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia