Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 12.03.2012 ZARZĄDZENIE NR 246/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2012 rok
 12.01.2012 Zarządzenie Nr 244 /2011 Burmistrza Miasta Lubań z 30 grudnia 2011 roku w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
 16.01.2012 Zarządzenie Nr 243 /2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: ustalenia zasad powoływania zespołów do realizacji projektów planowanych do dofinansowania i finansowanych ze środków zewnętrznych
 11.01.2012 ZARZĄDZENIE NR 245/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2011 rok
 05.01.2012 Zarządzenie nr 242/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu
 30.12.2011 ZARZĄDZENIE Nr 241 /2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28.12.2011r w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 213 /2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30.11.2011r. dot. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Lubań w 2012r
 30.12.2011 Zarządzenie Nr 240 /2011 Burmistrza Miasta Lubań z 28 grudnia w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań 2011 roku
 27.12.2011 Zarządzenie Nr 239/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 1 grudnia 2011 roku.
 21.12.2011 GGNiR-0050... Zarządzenie Nr 238/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku z bali drewnianych, położonego w Lubaniu przy ul. J. Dąbrowskiego 8a.
 19.12.2011 GGNiR-0050... Zarządzenie Nr 237/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej w dniu 20 grudnia kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. A. Mickiewicza 1c.
 16.12.2011 Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 236/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 20 grudnia 2011 roku na zbycie działek nr 33/11 i nr 33/10, Obr.III, AM 7.
 19.12.2011 Zarządzenie Nr 235/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 20 grudnia 2011 roku na zbycie lokalu mieszkalnego.
 20.12.2011 Zarządzenie Nr 234/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie: ustalenia zasad powoływania zespołów do realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
 20.12.2011 Zarządzenie nr 233/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie : Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych
 20.12.2011 Zarządzenie Nr 232 / 2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 grudnia 2011roku w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Lubań
 15.12.2011 Zarządzenie Nr 231/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 28.12.2011 Zarządzenie nr 230/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce budżetowej Urzędzie Miasta Lubań według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku
 16.12.2011 ZARZĄDZENIE NR 229/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2011 rok
 12.12.2011 GGNiR-6142... Zarządzenie Nr 228/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie powołania rzeczoznawców w celu umieszczenia ich na liście rzeczoznawców prowadzonej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaniu.
 20.12.2011 Nr 227/2011 Zarządzenie Nr 227/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12.12.2011 roku w sprawie: powołania zespołu do dokonania weryfikacji dokumentów projektowych i kosztorysowych dotyczących przygotowania projektów wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubania

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2586

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia