Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 12.01.2012 ZARZĄDZENIE NR 215/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30.11.2011 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego znajdującego się w magazynie OC Urzędu Miasta Lubań
 07.12.2011 Zarządzenie nr 214/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
 02.12.2011 ZARZĄDZENIE Nr 213 /2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30.11.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Lubań w 2012r”.
 25.11.2011 GGGNiR 005... Zarządzenie Nr 212/2011 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie prawa pierwokupu
 28.11.2011 ZARZĄDZENIE NR 211/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw utworzenia Dziennego Ośrodka Wsparcia w Lubaniu.
 28.11.2011 Zarządzenie NR 210/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych w Miejskim Osrodku Sportu i Rekrescji w Lubaniu.
 23.11.2011 Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 209/2011 z dnia 23 listopada 2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 23.11.2011 Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 208/2011 z dnia 23 listopada 2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 23.11.2011 Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 207/2011 z dnia 23 listopada 2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 23.11.2011 Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 206/2011 z dnia 23 listopada 2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 18.11.2011 GGNiR-0050... Zarządzenie Nr 205/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. A. Mickiewicza 1 c.
 21.11.2011 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ NR 204/2011 z z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań na roboty budowlane pn. Roboty budowlane realizowane w ramach projektu - Wzrost atrakcyjności turystycznej i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu poprzez remont renesansowego ratusza w Lubaniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 21.11.2011 ZARZĄDZENIE NR 203/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ Z DNIA 15.11.2011 r. W sprawie : powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury sprzętu komputerowego użyczonego przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA dla potrzeb Biura Dowodów Osobistych
 07.12.2011 Zarządzenie nr 202/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2012-2018
 07.12.2011 Zarządzenie nr 201/2011 Burmistrza Miasta Lubań z 15 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Luban na rok 2012
 17.11.2011 Zarządzenie Nr 200/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 69/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miasta Lubań Polityki Bezpieczeństwa
 14.11.2011 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 199/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 15 listopada 2011 roku kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. A. Mickiewicza 1c.
 09.11.2011 GGNiR 0051... Zarządzenie Nr 198/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiacych własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości.
 09.11.2011 Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 197/2011 z dnia 09 llistopada 2011 roku w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej przeprowadzającej pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 15 listopada 2011 roku na zbycie lokalu mieszkalnego
 07.11.2011 GGNiR-0050... Zarządzenie Nr 196/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej przeprowadzającej w dniu 09 listopada 2011 roku przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej 3

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2291

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia