Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 02.11.2011 Nr 191/2011 Zarządzenie Nr 191/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 października 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów końcowych zadań na roboty budowlane: 1. Pn. „POPRAWA DOJAZDU DO OBIEKTU ZABYTKOWEGO - KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY W LUBANIU” oraz 2. Pn. „PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CIĄGU DRÓG GMINNYCH NR 108941 D – UL. ESPERANTYSTÓW I NR 108945 D – UL. WORCELLA W LUBANIU”.
 08.11.2011 Zarządzenie nr 190/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2011 rok
 31.10.2011 Zarządzenie Nr 189/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 pażdziernika 2011 roku w sprawie pierwokupu
 31.10.2011 Zarządzenie NR 188/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiajacego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
 26.10.2011 Zarządzenie Nr 187/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 pażdziernika 2011 roku w sprawie obniżenia cen wywoławczych do kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek nr 58/32, 58/33, 58/34, 58/35, 58/36, 58/37, 58/38, 58/39, 58/40, 58/41 ( Obr.I, AM 14), położonych w Lubaniu przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 18.10.2011 Zarządzenie Nr 186/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 pażdziernika 2011 roku w sprawie prawa pierwokupu
 14.10.2011 Zarządzenie Nr 185/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 października 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieuchomości przeznaczonych do sprzedaży
 14.10.2011 Zarządzenie Nr 184/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 października 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 14.10.2011 GGNiR 0050... Zarządzenie Nr 183/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 pażdziernika 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania juz posiadanej nieruchomości
 12.10.2011 GGNiR.6845... ZARZĄDZENIE NR 182/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 12 października 2011 roku w sprawie ustalenia składu Komisji dokonującej przetarg ustny ograniczony w dniu 18 października 2011 roku, na nieruchomość gruntową zabudowaną garażem przeznaczoną do najmu, stanowiącą mienie komunalne, położoną w Lubaniu przy ul. Warszawskiej, Obręb III, AM 10, działka Nr 18/42 o powierzchni 35,00 m2.
 12.10.2011 Zarządzenie Nr 181/2011 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia kolejnego przetagu ustego nieograniczonego na zbycie działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
 18.10.2011 Zarządzenie nr 180/2011 Burmistrza Miasta Luban z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 149/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2011 rok
 11.10.2011 Zarządzenie Nr 179/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 października 2011 roku w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po odbyciu służby przygotowawczej.
 11.10.2011 Zarządzenie Nr 178/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 października 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 10.10.2011 Zarządzenie NR 177/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 opaździernika 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji i umowy o świadczenie usług w oddziale żłobkowym.
 06.10.2011 GGNiR-0050... Zarządzenie Nr 176/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 06 października 2011 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. A.Mickiewicza 1c.
 06.10.2011 Zarządzenie Nr 175/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 października 2011 r. w sprawie: ustalenia składu Komisji dokonującej przetarg ustny nieograniczony w dniu 11 października 2011 roku, na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych pod budowę garaży położonych w Lubaniu przy ul. Polnej, Obręb V, AM 4, działka Nr 25/11, działka Nr 25/12 o powierzchni 26 m kw.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1744

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia