Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 04.10.2011 Zarządzenie Nr 174/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 .09.2011rw sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miasta Lubań
 18.10.2011 Zarządzenie nr 173/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2011 rok
 03.10.2011 Zarządzenie Nr 172/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 września 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeanaczonych do sprzedaży
 29.09.2011 GGNiR-0050... Zarządzenie Nr 171/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 września 2011 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 03 października 2011 roku drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. A. Mickiewicza 1c.
 27.09.2011 Zarządzenie Nr 170/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 19.10.2011 Zarządzenie Nr 169/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 września 2011 r.
 27.09.2011 Zarządzenie nr 168/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 września 2011 rokuw sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
 28.09.2011 Zarządzenie Nr 167/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 września 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
 23.09.2011 Zarządzenie Nr 166/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 września 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 21.09.2011 Zarządzenie Nr 165/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 września 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 19.09.2011 Zarządzenie nr 164/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 września 2011 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
 15.09.2011 Zarządzenie Nr 163/2011 Burmistrza Miastra Lubań z dnia 15 września 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiacych własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 13.09.2011 Zarządzenie Nr 162/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 września 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej
 13.09.2011 Zarządzenie Nr 161/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 14.09.2011 GGNiR-0050... Zarządzenie Nr 160/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 września 2011 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej budynku z bali drewnianych, położonego w Lubaniu przy ul. J. Dąbrowskiego 8a.
 20.09.2011 ZARZĄDZENIE NR 159/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 12 września 2011 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 20.09.2011 Zarządzenie Nr 158/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 września 2011 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 13.09.2011 Zarządzenie nr 157 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych podczas imprezy „Wyloguj się z chaty, leć na warsztaty"
 08.09.2011 GGNiR-0050... Zarządzenie Nr 156/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 września 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej 3, wytypowanej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 13.09.2011 Zarządzenie nr 155/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 września 2011r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu zwiedzania Wieży Brackiej

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2476

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia