Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 28.09.2011 Zarządzenie nr 152/ 2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie: powołania Zespołów ds. wspierania inicjatyw lokalnych
 28.09.2011 Zarządzenie nr 151/ 2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie: określenia priorytetów zadań publicznych na rok 2012 realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej
 31.08.2011 GGNiR.6840... Zarządzenie Nr 150/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. A. Mickiewicza 1c, tj. działka numer 131/2 AM 5 Obr. V, o pow. 3 250 mkw.
 13.09.2011 Zarządzenie nr 149/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2011 rok
 29.08.2011 ZARZĄDZENIE NR 148/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia składu Komisji dokonującej przetarg ustny ograniczony w dniu 31 sierpnia 2011 roku, na nieruchomości zabudowane przeznaczone do najmu, stanowiące mienie komunalne.
 06.12.2011 ZARZĄDZENIE NR 147/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace w ramach działania 9.1.2 POKL pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"
 06.09.2011 Zarządzenie Nr 146/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie powołania zespołu do realizacji Projektu systemowego: "Indywidualizacja procesu naucznia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w wramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
 20.09.2011 Zarządzenie Nr 145/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 25.08.2011 Zarządzenie Nr 144 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
 31.08.2011 Zarządzenie nr 143/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zwrotu kosztów uzywania przez pracownika samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do celó służbowych poza miejscowością
 23.08.2011 Zarządzenie Nr 142/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Lubań, określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 29 lipca 2011 roku.
 25.08.2011 Zarządzenie nr 141/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 127/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2011 rok
 25.08.2011 zarządzenie nr 140/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjecia informacji o przebiegu wykonania planó finansowych jednostek kultury Gminy Miejskiej Lubań za I pólrocze 2011 roku
 25.08.2011 Zarządzenie nr 139/2011 Burmsitrza Miasta Lubań z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjecia informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej za I pólrocze 2011 roku
 25.08.2011 Zarządzenie nr 138/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjecia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubań za I pólrocze 2011 roku
 11.08.2011 Zarządzenie NR 137/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11.08.2011 r. w sprawie wzoru deklaracji i umowy o świadczenie usług przez przedszkola publiczne.
 11.08.2011 GGNiR-0050... Zarządzenie Nr 136/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej przeprowadzającej w dniu 12 sierpnia 2011 roku pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. A. Mickiewicza 1c.
 12.08.2011 Zarządzenie nr 135 w sprawie; powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 09.08.2011 Zarządzenie NR 134/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubaniu
 08.08.2011 Zarządzenie nr 133/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2011 rok

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2681

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia