Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 01.08.2011 Nr 130/2011 Zarządzenie Nr 130/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „ODNOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI GMINNEJ NR 109012D – ULICY WROCŁAWSKIEJ W LUBANIU NA DŁUGOŚCI 239,90 MB”
 21.10.2011 Zarządzenie nr 129/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Uchwały budżetowej na 2012 rok
 01.08.2011 Zarządzenie Nr 128/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Lubań
 11.08.2011 Zarządzenie nr 127/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2011 rok
 02.08.2011 Nr 126/2011 Zarządzenie Nr 126/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 ipca 2011 roku w sprawie: powołania zespołów do realizacji przedsięwzięć społecznych wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubań
 02.08.2011 Nr 125/2011 Zarządzenie Nr 125/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 ipca 2011 roku w sprawie: powołania zespołu projektowego do realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”), Działanie 6.4. „Turystyka kulturowa”
 02.08.2011 Nr 124/2011 Zarządzenie Nr 124/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 ipca 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 26/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie powołania zespołów projektowych do realizacji zadań wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubania
 27.07.2011 Zarządzenie Nr 123/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Lubań
 26.07.2011 GGNiR-0050... Zarządzenie Nr 122/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 lipca 2011 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej w dniu 27 lipca 2011 roku piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku z bali drewnianych, położonego w Lubaniu na działce numer 20/4 AM 5 Obręb III.
 27.09.2011 ZARZĄDZENIE nr 121 /2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 lipca 2011 roku W sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku obfitych opadów deszczu na terenie m. Lubań w dniach 21-22.07.2011 roku.
 25.07.2011 GGNiR.6845... Zarządzenie NR 120/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do najmu w formie przetargu ustnego ograniczonego, stanowiącej mienie komunalne.
 09.08.2011 Zarządzenie Nr 119 / 2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 63/2009 z 27 maja 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Lubań
 20.07.2011 118/2011 ZARZĄDZENIE Nr 118/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzającej czwarty przetarg ustny nieograniczony w dniu 21 lipca 2011 roku na zbycie dwóch lokali wykorzystywanych na cele inne niż mieszkalne
 26.07.2011 Zarządzenie Nr 117/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miasta Lubań.
 15.07.2011 Zarządzenie Nr 116/2011 Burmistrza Miasta Lubań zdnia 15 lipca 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
 15.07.2011 Zarządzenie Nr 115/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 lipca 2011 rokuw sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po odbyciu służby przygotowawczej.
 11.07.2011 Zarządzenie Nr 114/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie; ustalenia składu Komisji dokonującej przetarg ustny nieograniczony w dniu 12 lipca 2011 roku, na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych pod budowę garaży położonych przy ulicy Polnej.
 11.07.2011 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 113/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej w dniu 12 lipca 2011 roku ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej 3
 21.07.2011 Zarządzenie nr 112/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7.07.2011 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków
 26.07.2011 Zarządzenie Nr 111/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie : wprowadzenia procesu zarządzenia ryzykiem w Urzędzie Miasta Lubań ( Polityka Zarządzania Ryzykiem).

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2749

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia