Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 11.07.2011 Zarządzenie nr 109/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2011 rok
 28.06.2011 Zarządzenie Nr 108/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości ofert złożonych na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie.
 28.06.2011 Zarządzenie NR 107/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom.
 27.06.2011 ZARZĄDZENIE Nr 106/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzającej czwarty przetarg ustny nieograniczony w dniu 05 lipca 2011 roku na zbycie lokalu mieszkalnego.
 12.07.2011 Zarządzenie Nr 105 / 2011 Burmistrza Miasta Lubań Burmistrza Miasta Lubań w sprawie : zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta Lubań
 21.06.2011 GGNiR-0050... Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej budynku z bali drewnianych, położonego w Lubaniu przy ul. J.Dąbrowskiego 8a.
 20.06.2011 Zarządzenie Nr 103/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia składu Komisji dokonującej przetarg ustny nieograniczony w dniu 21 czerwca 2011 roku na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Lubaniu przy ul. Izerskiej.
 20.06.2011 Zarządzenie Nr 102/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 20.06.2011 Zarządzenie Nr 101/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego polegajacego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjajacych rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Lubań, określonego w ogłoszeniu o otwartyym konkursie ofert z dnia 2 czerwca 2011 roku.
 14.06.2011 Zarzadzenie nr 100/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiacych własność Gminy miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki
 14.06.2011 Zarządzenie Nr 99 /2011 Burmistrza Miasta Lubań z 10 czerwca 2011 roku w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
 22.07.2011 ZARZĄDZENIE NR 98/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie: rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu nie zabudowanego, położonego w Lubaniu na Osiedlu Piastów ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Lubaniu
 08.06.2011 Zarządzenie Nr 97-2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 czerwca 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 07.06.2011 Zarządzenie Nr 96/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07 czerwca 2011 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki Nr 25/11, Obręb V, AM 4 o powierzchni 26 mkw, działki Nr 25/12, Obręb V, AM 4 o powierzchni 26 mkw, przeznaczonych pod budowę garaży, Położonych w Lubaniu przy ul. Polnej.
 07.06.2011 Zarządzenie Nr 95-2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 07.06.2011 GGNiR.6845... ZARZĄDZENIE NR 94/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 07 czerwca 2011 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do najmu w formie przetargu ustnego ograniczonego, stanowiących mienie komunalne.
 03.06.2011 Zarządzenie Nr 93/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/110/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Lubań uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z nich
 02.06.2011 92/2011 ZARZĄDZENIE Nr 92/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszalnego położonego w budynku przy ul. Esperantystów 1A oraz 2 lokali wykorzystywanych na cele inne niż mieszkalne, położonych w budynkach przy ul. Warszawskiej 15 i Kazimierza Wielkiego 12
 03.06.2011 Zarządzenie Nr 91/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegajacego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Lubań.
 01.06.2011 Nr 90/2011 Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgoduy na sprzedaż, podawanie i spozywanie napojów alkoholowych przy amfiteatrze na Kamiennej Górze z okazji obchodów Dni Lubania.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1852

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia