Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 08.06.2011 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok
 31.05.2011 GGNiR-0050... Zarządzenie Nr 88/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 maja 2011 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej zabudowanej - położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej 3, przeznaczonej do zbycia w IV przetargu ustnym nieograniczonym.
 14.06.2011 Zarządzenie Nr 87/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30.05.2011 r.w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Urzędu Miasta Lubań przy ul. 7 Dywizji 14 i ul. Mickiewicza 6.
 31.05.2011 Zarządzenie nr 86/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 18.05.2011 Zarządzenie nr 85/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18.05.2011 roku w sprawie zasad udzielania zgody na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego przez Gminę Miejską Lubań jako współwłaściciela nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych
 20.05.2011 Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 84/2011 z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ciągu dróg gminnych nr 108941d - ulicy Esperantystów i nr 108945d - ulicy Worcella w Lubaniu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
 17.05.2011 Zarządzenie Nr 83/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki Nr 74/4, Obręb III, AM 6 o powierzchni 14 mkw zabudowanej garażem, położonej w Lubaniu przy ul. Izerskiej.
 17.05.2011 GGNiR-6840... Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, wytypowanej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Lubaniu przy ul. Adama Mickiewicza 1c.
 18.05.2011 Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: referenta w Biurze Obsługi Interesantów w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miasta Lubań
 30.05.2011 Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia wyboru Przedstawiciela pracowników w Urzędzie Miasta Lubań.
 18.05.2011 Zarządzenie nr 79/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia11.05.2011 w sprawie: powołania zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań oraz określenia procedury przygotowywania materiałów do Biuletynu.
 20.05.2011 Zarządzenie nr 78/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 maja 2011 w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Lubań
 10.05.2011 77/2011 ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 10 maja 2011 rokuw sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzającej trzeci przetarg ustny nieograniczony w dniu 17 maja 2011 roku na zbycie dwóch lokali mieszkalnych oraz w dniu 18 maja 2011 roku na zbycie dwóch lokali użytkowych
 11.05.2011 Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego polegajacego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjajacych rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Lubań, określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 13 kwietnia 2011 roku.
 12.05.2011 Zarządzenie Nr 75/11 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie: określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lubań.
 06.05.2011 GGNiR.7224... Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 06 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
 06.05.2011 Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości.
 06.05.2011 Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1842

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia