Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 19.04.2011 Zarządzenie nr 58A/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2011 rok
 08.04.2011 Zarządzenie nr 58/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2011 rok
 31.03.2011 Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 2 lokali mieszalnych położonych w budynkach przy ul. Esperantystów 1A i Warszawskiej 18 oraz 2 lokali wykorzystywanych na cele inne niż mieszkalne, położonych w budynkach przy ul. Warszawskiej 15 i Kazimierza Wielkiego 12
 01.04.2011 Zarządzenie Nr 56 / 2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 63/2009 z 27 maja 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Lubań
 29.03.2011 Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
 12.05.2011 ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta Lubań
 25.03.2011 Zarządzenie nr 53/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro
 25.03.2011 Zarządzenie NR 52/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24.03.2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją.
 25.03.2011 Zarządzenie NR 51/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2011 rok.
 24.03.2011 Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego
 23.03.2011 GGNiR-7145... Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku z bali drewnianych, położonego w Lubaniu przy ul. J. Dąbrowskiego 8a.
 25.03.2011 Zarządzenie Nr 48/11 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lubań.
 23.03.2011 Nr 47/11 Zarządzenie Nr 47/11 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22.03.2011r. w sprawie powołania zespołu do zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury miasta Lubań za 2010 rok.
 04.05.2011 Zarządzenie nr 46/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok
 18.05.2011 ZARZĄDZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 16.03.2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKÓW w ramach projektu : „RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL.BRACKIEJ 15,ŻYMIERSKIEGO 4,MIKOŁAJA 1,2,3,22,24,24A ,WROCŁAWSKA 2,4,6,7,8,9,10,11,12 W LUBANIU” oraz „RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL. RYNEK 4,13,14,16, UL. TKACKA 10,11 I PL. OKRZEI 7 W LUBANIU”
 25.03.2011 Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Lubań
 15.03.2011 Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 21.03.2011 Zarządzenie Nr 42/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy inspektor/podinspektor w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Lubań
 10.03.2011 Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07 marca 2011 rokuw sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Lubań.
 08.03.2011 ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 07 marca 2011 roku w sprawie: przyznania odszkodowania pieniężnego za budynki i budowle wzniesione przez dzierżawców ogrodów działkowych zlokalizowane w obrębie ul. Fabryccznej – Osiedle.

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2936

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia