Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 03.03.2011 Zarządzenie Nr 38 /2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2011r.
 07.03.2011 Zarządzenie nr 37/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2011 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2011 rok
 28.02.2011 Zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 26 stycznia 2011 roku.
 25.03.2011 ZARZĄDZENIE Nr 35 /2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2003 z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lm2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań
 21.02.2011 Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości.
 16.02.2011 GGNiR 6822... Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie prawa pierwokupu
 15.02.2011 ZARZĄDZENIE NR 32/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 15.04.2011 Zarządzenie Nr 31/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10.02.2011 r. W sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2005 z dnia 01.03.2005 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 11.02.2011 Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania juz posiadanej działki
 11.02.2011 Zarzadzenie Nr 29/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomosci gruntowych, bedacych własnościa Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 11.02.2011 Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci gruntowych, bedacych własnościa Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 11.02.2011 Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, bedacych własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych dio zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 11.02.2011 Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomosci gruntowych, będacych własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieogarniczonego.
 28.03.2011 Zarządzenie nr 25/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 28.03.2011 Zarządzenie nr 24/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 1.848.757 zł
 02.02.2011 Zarządzenie nr 23/2011 Burmistrza Miasta Lubań z 1 lutego 2011 roku w sprawie oddania w użyczenie Zakładowi Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 02.02.2011 Nr GGNiR.0... ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne, znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Mikołaja 23
 02.02.2011 Nr GGNiR.0... ZARZĄDZENIE NR 21/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie komunalne.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1822

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia