Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 31.01.2011 GGNiR-0151... Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej w dniu 01 lutego przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku z bali drewnianych, położonego w Lubaniu przy ul. J. Dąbrowskiego 8a.
 22.02.2011 Zarządzenie nr 19/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2011 rok w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
 22.02.2011 Zarządzenie nr 18/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań na 2011 rok
 22.02.2011 Zarządzenie nr 17/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta Lubań na 2011 rok
 31.01.2011 Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2011 r w sprawie składu Komisji dokonującej przetarg ustny nieograniczony w dniu 03 lutego 2011 r na sprzedaż nieruchomości gruntowych pod budowę garaży przy ul. Polnej
 31.01.2011 Zarządzenie Nr 15/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2011 r w sprawie składu Komisji dokonującej przetarg ustny nieograniczony w dniu 03 lutego 2011 roku na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Izerskiej
 01.02.2011 Zarządzenie Nr 14 /2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań nr 45/2009 z 01.04.2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Lubań
 31.01.2011 Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2011 roku
 28.01.2011 ZARZĄDZENIE nr 12 / 2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu .
 31.01.2011 Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalnośi pożytku publicznego i o wolontariacie.
 26.01.2011 Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 stycznia 2011r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu.
 06.06.2011 Zarządzenie nr 9 Burmistrza Miasta Luban z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie: instrukcji obiegu i kontroli dokumentów ksiegowych oraz ustalenia szczegółowych zasad kontroli dokumentów księgowych pod względem legalności, gospodarności i celowości
 28.01.2011 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8 /2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 24.03.2011 Zarządzenie nr 7/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie: Planu kont dla budżetu Miasta Lubań oraz Zakładowego Planu kont dla Jednostki Budżetowej Urzędu Miasta Lubań oraz zasad obiegu dokumentów księgowych przy użyciu komputera
 20.01.2011 Zarządzenie Nr 6 / 2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 stycznia 2011 rokuw sprawie: zmiany Zarządzenia nr 63/2009 z 27 maja 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Lubań
 01.02.2011 Zarządzenie nr 5/ 2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego do spraw przydziału mieszkań
 05.01.2011 Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia składu Komisji dokonującej przetarg ustny ograniczony w dniu 11 stycznia 2011 roku,na sprzedaż nieruchomości gruntowej pod budowę garażu, położonej w Lubaniu przy ulicy Łużyckiej, Obręb III, AM 2, działka Nr 3/8 o powierzchni 19 m kw;
 05.01.2011 Zarządzenie Nr 3/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Lubań.
 03.01.2011 GGNiR-7224... Zarządzenie Nr 2/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej w dniu 04 stycznia 2011 roku II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej nr 3.
 03.01.2011 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 07 stycznia 2011 roku na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Lubaniu przy ulicy Jeleniogórskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 44/50, Obr.IV, AM 13
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1887

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia