Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 23.12.2010 ZARZĄDZENIE NR 157A /2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Lubań
 23.12.2010 ZARZĄDZENIE NR 157 / 2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
 01.12.2010 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 158/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 01 grudnia 2010 roku w sprawie prawa pierwokupu
 29.11.2010 ZARZĄDZENIE Nr 156 / 2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: „ Roboty remontowo - konserwatorskie tynków zewnętrznych elewacji i detali architektonicznych budynku Urzędu Miasta Lubań”
 29.11.2010 155/2010 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ NR 155/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania na Roboty budowlane w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Mickiewicza 1w Lubaniu realizowane w ramach projektu„Modernizacja placówek oświatowych w Lubaniu” - projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RegionalnegoProgramuOperacyjnego dla woj.doln. na lata2007-2013
 26.11.2010 ZARZĄDZENIE NR 154/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 30 listopada 2010 roku, na zbycie nieruchomości będacej własnością Gminy Miejskiej Lubań, położonej w Lubaniu, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 25/4, Obr.III, AM 1.
 25.11.2010 GGNiR-0151... Zarządzenie Nr 153/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 03 grudnia 2010 roku, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie czterech lokali wykorzystywanych na cele inne niż mieszkalne, położonych w Lubaniu w budynkach przy ul. Bankowej 10, Mikołaja 23, Kazimierza Wielkiego 12 i Warszawskiej 15.
 24.11.2010 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 152/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki .
 24.11.2010 151_2010 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ NR 151/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania na: Roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Modernizacja budynku przy ul. Brackiej 12 wraz z adaptacją ciągu komunikacyjnego w wieży brackiej na potrzeby Lubańskiego Centrum Historycznego”- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Woj. Doln. na lata 2007-2013
 18.11.2010 Nr GGNiR.0... ZARZĄDZENIE NR 150/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 17.11.2010 GGNiR-0151... Zarządzenie Nr 149/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem położonej przy ul. Łużyckiej, stanowiacej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej
 10.12.2010 Zarządzenie nr 148/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubań na rok 2011
 14.12.2010 Zarządzenie nr 148a/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań
 10.12.2010 Zarządzenie nr 147/2010 Burmistrza Miasta Lubańz dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
 09.11.2010 Zarządzenie NR 146/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych podczas koncertu Stanisława Soyki.
 08.11.2010 145/2010 Zarządzenie nr145/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia biblioteki i muzeum regionalnego w ratuszu miejskim w Lubaniu w ramach proj. WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU POPRZEZ REMONT RENESANSOWGO RATUSZA W LUBANIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PLANOWANEGO DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW RPO DLA WOJ.DOLN.NA LATA 2007-2013
 08.11.2010 Nr GGNiR.0... ZARZĄDZENIE NR 144/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiących własność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Spółka Z o.o..
 03.11.2010 GGNiR-0151... Zarządzenie Nr 143/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w związku ze zbyciem nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Rzemieślniczej.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1408

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia