Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 14.07.2010 UchwałaNR LII/304/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
 14.07.2010 UchwałaNR LII/303/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu.
 14.07.2010 UchwałaNR LII/302/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Lubaniu.
 14.07.2010 UchwałaNR LII/301/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu.
 14.07.2010 UchwałaNR LII/300/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.
 14.07.2010 UchwałaNR LII/299/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w statucie Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.
 14.07.2010 UchwałaNR LII/298/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2010 rok.
 14.07.2010 UchwałaNR LII/297/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
 14.07.2010 UchwałaNR LII/296/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Lubań i będących własnością podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 14.07.2010 UchwałaNR LII/295/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miejskiej Lubań oraz jej jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg
 14.07.2010 UchwałaNR LII/294/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/367/2006 Rady Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miasta Lubań
 14.07.2010 UchwałaNR LII/293/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: zaliczenia drogi na terenie miasta Lubań do kategorii dróg gminnych.
 14.07.2010 Uchwała Nr LII/ 292/ 2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2009 roku W sprawie wyrażenia opinii na temat uchwały nr XLVI/1221/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
 14.07.2010 Uchwała Nr LII/291/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na II półrocze 2010 roku.
 14.07.2010 Uchwała Nr LII / 290 / 2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na II półrocze 2010 roku.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1604

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia