Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 23.07.2009 Zarządzenie Nr 10/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 23.07.2009 Zarządzenie nr 9/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2006 roku W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok
 23.07.2009 Zarządzenie nr 8/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 grudnia 2006 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce budżetowej Urzędzie Miasta Lubań według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku
 23.07.2009 Zarządzenie Nr 7/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27.12.2006 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego znajdującego się w magazynie OC Urzędu Miasta Lubań.
 23.07.2009 Zarządzenie Nr 6/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia składu komisji przejmującej nieruchomość położoną w Lubaniu przy ul. Podwale tzw. Dom Solny od „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Lubaniu.
 23.07.2009 Zarządzenie Nr 5a/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie prawa pierwokupu
 23.07.2009 Zarządzenie Nr 5/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20.12.2006r. w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu
 23.07.2009 Zarządzenie Nr 4/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Lubań własności nieruchomości zabudowanej od „SPOŁEM” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Lubaniu.
 23.07.2009 Zarządzenia Nr 3/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 88/2006 z 24 lipca 2006 roku Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wniesienia aportu na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 0.0. z siedzibą w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 1a
 23.07.2009 Zarządzenie Nr 2/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 15 grudnia 2006 roku, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań , położonych w Lubaniu przy ulicy Gazowej ( Obr. VI, AM 8, działka nr 6/18 i nr 6/20).
 23.07.2009 Zarządzenie Nr 1/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie: powołania zastępców Burmistrza Miasta Lubań.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 875

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia