Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 01.04.2016 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień.
 16.02.2016 Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu miasta Lubań na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2016 roku.
 29.01.2016 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
 12.01.2016 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 12.01.2016 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 02.12.2015 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku
 12.03.2015 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 19.01.2015 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 26.11.2014 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 02.04.2014 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 04.12.2013 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 04.03.2013 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 13.08.2012 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 26.03.2012 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu miasta Lubań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 23.01.2012 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 01.12.2011 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie przez kluby sportowe pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem elementów profilaktyki uzależnień.
 01.08.2011 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z dnia 29 lipca 2011 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Lubań.
 03.06.2011 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z dnia 2 czerwca 2011 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Lubań
 14.04.2011 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z dnia 13 kwietnia 2011 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Lubań
 15.03.2011 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z dnia 15 marca 2011 roku

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 76698

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia