Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 18.01.2010 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XLV/248/2009 RADY MIASTA LUBAŃ Z DNIA 29 GRUDNIA 2009 R.
 03.03.2010 Uchwała Nr XLV/249/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2009 rokw sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na I półrocze 2010 roku
 03.03.2010 Uchwała Nr XLV/250/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2010 roku.
 18.01.2010 Uchwała nr XLV/251/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/206/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań
 02.03.2010 Uchwała Nr XLV/252/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu miasta Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku
 02.03.2010 Uchwała Nr XLV/253/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2009 rokw sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2010 rok.u
 19.01.2010 UCHWAŁA NR XLV/254/2009 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, świadczenie usług w zakresie opróżniania zawartości zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, działalność w zakresie prowadzenia schro
 02.03.2010 Uchwała Nr XLV/255/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją
 26.01.2010 Uchwała nr XLV/256/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Lubań na 2009 rok
 18.01.2010 Uchwała nr XLV/257/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1374

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia