Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 02.02.2010 Zarządzenie nr 9/2010 Burmistrza Miasta lubań z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
 12.02.2010 ZARZĄDZENIE nr 8 / 2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu .
 29.01.2010 Zarządzenie Nr 7/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 sycznia 2010 r. w sprawie: zmiany tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla pracowników obsługi Urzędu Miasta Lubań.
 25.01.2010 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanych działek
 02.02.2010 Zarządzenie nr 5/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta Lubań
 19.01.2010 GGNiR-0151... Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 4/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komiski przetargowej na zbycie nieruchomości przy ul. Leśnej w Lubaniu.
 19.01.2010 GGNiR-0151... Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 3/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na zbycie nieruchomości przy ul. Gen. J. Bema.
 02.02.2010 Zarządzenie nr 2/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań
 12.01.2010 Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1401

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia