Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 03.12.2009 UCHWAŁA NR XLI / 236 / 2009 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30 października 2007r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008 – 2015
 27.11.2009 Uchwała nr XLI / 235 / 2009 Rady Miasta Lubań z dnia 29 września 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX/155/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2009 rok
 27.11.2009 Uchwała Nr XLI /234/ 2009 Rady Miasta Lubań z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/179/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2009 rok.
 27.11.2009 Uchwała Nr XLI / 233 / 2009 Rady Miasta Lubań z dnia 29 września 2009 roku w sprawie Wyrażenia opinii na temat projektu uchwały nr XXXVII/928/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
 25.11.2009 Uchwała Nr XLI / 232 / 2009 Rady Miasta Lubań z dnia 29 września 2009 roku w sprawie: udzielenia Powiatowi Lubańskiemu pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej nr 2432D.
 25.11.2009 UCHWAŁA NR XLI / 231 / 2009 Rady Miasta Lubań z dnia 29 września 2009 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta na 2009 rok.
 27.11.2009 UCHWAŁA NR XLI / 230 / 2009 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września 2009 roku w sprawie nadania nowych nazw ulic.
 27.11.2009 Uchwała Nr XLI / 229 / 2009 Rady Miasta Lubań z dnia 29 września 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Uczniowskiego Klubu Sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skorpiony” Lubań na działalność Burmistrza Miasta Lubań.
 27.11.2009 UCHWAŁA NR XLI / 228 / 2009 Rady Miasta Lubań z dnia 29 września 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/102/2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaniu.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1315

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia